Valoració nutricional

  • Avaluació periòdica de l'estat nutricional.
  • Detecció de causes de desnutrició i deshidratació