Valoració neurològica

  • Prescripció del tractament farmacològic.
  • Exploració neurològica.
  • Valoració dels signes i símptomes: debilitat, atròfia muscular i to muscular.