Unitat d'Esclerosi Lateral Amiotròfica

El tractament multidisciplinar millora la qualitat de vida d'aquests pacients i dels seus cuidadors.

Montse VillatoroSecretaria de la Unitat

Cal apostar per la recerca de l’esclerosi lateral amiotròfica ja que encara no té tractament curatiu, però això no significa que no tingui tractament.

Dr. Miguel Ángel RubioCoordinador de la Unitat

Equip i serveis assistencials

La Unitat d'ELA/Motoneurona de l'Hospital de la Mar proporciona una atenció integral i completa als pacients amb malalties de motoneurona, amb criteris homogenis i protocolitzats, millorant la qualitat del servei ofert. Els tres eixos principals d'actuació de la unitat són: assistencial, la recerca i la formació continuada dels professionals sanitaris.

Més informaciósobre "Equip i serveis assistencials"

Recerca