Justificació i objectius

El cáncer de pulmó (CP) és la principal causa de mort per càncer. Malgrat els avenços registrats en els darrers anys en el diagnòstic, estadificació i tractament, el pronòstic global d’aquesta malaltia segueix sent en general dolent.

La Unitat Funcional de Càncer de Pulmó (UFCP) té com a principal objectiu oferir als malalts amb sospita o diagnòstic confirmat de CP la millor assistència possible. En el diagnòstic i el tractament del CP hi están implicats diferents especialistes. Es fonamental que la seva pràctica clínica sigui coordinada i hi hagi una continuitat des de la sospita diagnòstica fins a les darreres fases de la malaltia, per tal d’assolir una pràctica clínica d’excel·lència. Això passa per un treball multidisciplinari, amb una millora contínua dels processos assistencials i una gestió eficient. Per poder assolir aquest objectiu és imprescindible el compromís decidit de tots els professionals implicats en el maneig d’aquests malalts.

La UFCP forma part d’un hospital on la recerca ha de suposar un pilar fonamental. És per aquest motiu que dóna suport als seus professionals també en aquest camp. Alhora promou la inclusió dels pacients a assajos clínics rellevants amb la voluntat de contribuir a la millora en els resultats del tractament, així com en la qualitat de vida dels malalts amb CP.

La UFCP, a més d’una funció eminentment assistencial, dins d’un hospital universitari no pot oblidar la seva vessant docent, tant adreçada als especialistes en formació com als estudiants de pre-grau.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat