Cartera de serveis

Procediments diagnòstics

Radiologia:

 • RX de tòrax
 • TC toràcica
 • Ecografia toràcica
 • Altres: Ecografia abdominal, RM i/o TC cranials, RM abdominal
 • Biòpsia i PAAF percutànies amb guia per TC o ecografia
 • Toracocentesi sota control ecogràfic

Medicina Nuclear

 • PET-TC de cos sencer (exploració externalitzada)
 • Gammagrafia pulmonar de perfusió quantificada
 • Gammagrafia òssia

Pneumologia

 • Unitat d’Endoscòpia Respiratòria
  • Broncofibroscòpia convencional.
  • Broncofibroscòpia amb guia fluoroscòpica
  • Ultrasonografia endobronquial (EBUS) radial
  • Ultrasonografia endobronquial (EBUS) sectorial
  • Toracocentesi diagnòstica i evaquadora ecoguiades
 • Proves funcionals respiratòries
  • Espirometria forçada
  • Determinació de volums pulmonars per pletismografia
  • Anàlisi de la capacitat de difusió del CO
  • Gasometria arterial i pulsioximetria basal i d’esforç
  • Prova d’esforç incremental cardio-respiratòria amb cicloergòmetre

Cirurgia Toràcica

 • Biòpsia de lesió pulmonar, oberta i toracoscòpica
 • Biòpsia de lesió pleural, oberta i toracoscòpica
 • Biòpsia de tumor mediastínic, oberta i toracoscòpica
 • Biòpsia de ganglis supraclaviculars i interescalènics
 • Mediastinoscòpia clàssica i extesa
 • Mediastinotomia anterior

Anatomia Patològica

 • Valoració citològica i histològica convencionals
 • Diagnòstic inmunohistoquímic
 • Diagnòstic molecular (EGFR, ALK, ROS1, KRAS, MET) i de PD-L1
 • Diagnóstic d’alteracions moleculars en sang perifèrica (biòpsia líquida)

Procediments terapèutics:

Cirurgia Toràcica

 • Resecció segmentària de pulmó típica i atípica, oberta i toracoscòpica
 • Lobectomia, bilobectomia i pneumonectomia pulmonar, oberta i toracoscòpica
 • Reseccions pulmonars ampliades a òrgans o estructures veïnes
 • Toracostomia, toracoplàstia i toracomioplàstia
 • Exèresi de tumors de mediastí, oberta i toracoscòpica
 • Exèresi de tumors de paret toràcica, oberta i toracoscòpica
 • Resecció traqueal per causa tumoral i no tumoral
 • Pleurodesi mecànica i química
 • Finestra pericàrdica oberta i toracoscòpica
 • Drenatge pleural

Oncologia Mèdica

 • Quimioteràpia estàndar
 • Tractament combinat de quimio-radioteràpia
 • Tractaments dirigits amb teràpies moleculars
 • Immunoteràpia
 • Tractaments en assajos clínics de noves teràpies: moleculars, immunoteràpia i combinacions

Radioteràpia

 • Radioteràpia tridimensional conformada
 • Radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT)
 • Arcoteràpia volumètrica modulada (VMAT)
 • Radioteràpia estereotàxica corporal (SBRT)
 • Radioteràpia guiada per la imatge (IGRT)
 • Radioteràpia guiada pel moviment respiratori (Respiratory gating)
 • Radioteràpia estereotàxica cerebral i Radiocirurgia

Radiologia

 • Radiofreqüència percutània

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat