Pla d'ampliació i remodelació de l'Hospital del Mar

La primera fase del projecte d'Ampliació i Remodelació de l'Hospital del Mar consisteix en 15.877 m² nous en un edifici, l’edifici B, de quatre plantes (dues en soterrani i dues en alçada).

Aquesta és una primera passa que constitueix una notable millora, sobretot per l'agrupació dels serveis oncològics, l'actualització d'equipaments i la confortabilitat dels pacients i usuaris, especialment als serveis d'urgències i de ginecologia-obstetrícia. El nou edifici incorpora més metres, que per força faran el dia a dia molt més còmode, en especial en aquestes dues àrees que han crescut en demanda de forma tan important en els darrers anys i que posaven a prova els espais disponibles fins ara.

Les posteriors fases d'ampliació, permetran que al significatiu augment de metres i la millora en confort del qual gaudirem ara, s'hi afegeixi un creixement en llits i capacitat quirúrgica que permetrà l'adequació a les necessitats de la nostra àrea de referència.

Unes urgències més confortables

L'àrea d'Urgències suposa gairebé 4000 m2, entre l’espai de l’edifici B i la remodelació de les anteriors dependències, amb 40 nous boxs. S'hi accedeix en vehicle pel carrer del Gas, on també es troba l'accés amb escales o ascensor, abans d'entrar al vestíbul de l’edifici B. Només arribar comptem amb una àmplia àrea d'admissions, sales d'espera per als familiars i l'accés a les sales de triatge o de classificació per la gravetat dels pacients que hi arriben (del 1 al 5 de major a menor gravetat). Segons la patologia o urgència, els pacients es divideixen en varis espais d'espera o d'atenció immediata. Per exemple, comptem amb espais preparats per a atendre els codis ictus, l'aturada cardíaca, el dolor toràcic o els politraumatismes. A més, es destinen sis boxs a la vigilància de pacients amb major intensitat terapèutica o control d'infermeria.

Les urgències mèdiques ocupen la planta soterrani de l’edifici B i es comuniquen amb els anteriors espais de l’edifici C, que queden destinats a Pediatria, Psiquiatria, Cirurgia i Traumatologia. Les àrees ja existents també seran remodelades per tal d'adequar-se a aquestes especialitats.

Emergències i urgències mèdiques. Priorització eficient i confort per a pacients i professionals

 • 2 àrees de triatge.
 • 45 punts d’atenció urgent en total.
  • 5 boxs per a atenció crítica (ictus, aturada cardíaca, politraumatitzats, dolor toràcic).
  • 6 boxs àrea de vigilància.
  • 34 boxs de primera assistència.
 • 6 despatxos de visita per a urgències de baixa complexitat.
 • 1 àrea de tractament per a 6 pacients de baixa complexitat.
 • Millora del seguiment i control dels pacients.
 • Major privacitat i amplitud dels espais d’atenció.
 • Superfície total d’Urgències: 4.000 m2.

Hospitals de dia pensats per i amb l’ajut dels pacients

Els Hospitals de dia disposen d’espais més amplis, amb llum natural, que es compartimenten per a garantir la privacitat i el confort en els moments de major vulnerabilitat dels pacients. Alhora, s’incorporen còmodes sales d’espera per als familiars i es centralitza l’espera per les sortides en ambulància en un ampli i còmode vestíbul.

El nou edifici allotja els Hospitals de dia d’Oncologia i Hematologia, els de Pneumologia i un àrea polivalent on s’ubiquen els pacients dels serveis de Cardiologia, Digestiu, Endocrinologia, Nefrologia, Neurologia i Reumatologia. En total, 54 punts d’atenció per a l’assistència i tractament especialitzats en l’entorn hospitalari amb la comoditat de poder marxar el mateix dia a casa.

L'equipament d'aquestes àrees s'ha fet en bona part amb les aportacions dels pacients que utilitzen freqüentment aquests serveis, gràcies al treball en grups focals. Coordinats per professionals, han analitzat la millor manera de ser atesos a les sales d'espera i de tractament a partir de la seva experiència, abordant temes com la privacitat, la comunicació o el confort.

Hospital de dia d’Oncologia i Hematologia

 • Superfície: 1.200 m2.
 • Espai ampli i lluminós dissenyat amb ajut dels pacients.
 • 23 punts d’atenció.
 • 2 habitacions d’aïllament.
 • 9 consultoris.
 • 1 sala d’espera àmplia per a acompanyants.

Hospital de dia polivalent

 • Superfície: 1.000 m2.
 • Ús dels serveis de Cardiologia, Digestiu, Endocrinologia, Nefrologia, Neurologia i Reumatologia.
 • Dissenyat en base a aportacions dels pacients.
 • 26 punts d’atenció.
 • 8 consultoris.
 • 1 sala d’espera àmplia per a acompanyants.

Hospital de dia de Pneumologia

 • Superfície: 450 m2.
 • 5 punts d’atenció individuals.
 • Amb possibilitat d’aïllament.
 • Espais adients per a recuperació post diagnòstica.
 • 2 consultoris.
 • 1 sala d’espera àmplia per a acompanyants.

Atenció oncològica integral

Gràcies a la creació d’aquest nou edifici, és possible el trasllat de serveis que s’oferien a l’Hospital de l’Esperança, com l’Oncologia Radioteràpica, de forma que l’atenció oncològica s’atén integralment a l’Hospital del Mar i s'apropa als pacients dels barris de Ciutat Vella i Sant Martí. Aquesta reunificació de serveis al voltant del càncer engloba l’Oncologia mèdica, la Cirurgia, els Serveis de Radiologia i Imatge pel diagnòstic, les proves complementàries de Pneumologia i Digestiu, l’Anatomia Patològica amb els serveis de Biologia Cel·lular, l’Oncologia Radioteràpica, el Banc de tumors, el Comitè de Tumors, els Programes de detecció precoç i també la recerca, amb el Programa de Recerca en Càncer, que inclou des de la recerca bàsica a la pre-clínica i l’orientada.

Radioteràpia de darrera generació

El disseny d’aquestes àrees s’ha fet mitjançant l’ús de circuits antipànic, que mitiguen la sensació d’estar tancat o aïllat, garantint la seguretat de pacients, visitants i professionals.

Els dos nous acceleradors lineals que donen servei són els models més recents i moderns del mercat. Un d’ells ha estat una donació de la Fundació Cellex. La precisió dels nous acceleradors no té precedents, amb un sistema que minimitza la distorsió i desviació del raig a causa de la respiració del pacient i els moviments involuntaris que comporta, tenint-la present en temps real per a recalcular la incisió dels raigs i evitar al màxim l’afectació secundària de les zones circumdants no afectades per la malaltia. A més, té la capacitat de mobilitzar la plataforma on se situa el pacient, canviant l’angle en diferents sentits per a poder ajustar la inclinació i fer incidir el raig de forma ultra precisa. També s’ha instal·lat un nou TAC per a la situació i simulació prèvies, que a la tarda es sumarà al servei que ofereix el servei de radiodiagnòstic de l’Hospital.

Oncologia

 • Superfície: 1.980 m2.
 • 2 acceleradors lineals de darrera generació amb el millors sistemes de seguretat i verificació. D’alta precisió i amb sistema de sincronització amb la respiració.
 • 1 sistema de braquiteràpia per tractar els càncers ginecològics i de pell.
 • 1 accelerador miniaturitzat per fer radioteràpia a quiròfan.
 • 1 TAC d’última generació dissenyat per a radioteràpia.
 • 6 consultoris i 1 hospital de dia.

Millores tecnològiques i noves perspectives del part a l’àrea d’Obstetrícia-Ginecologia

Tenir un fill a l’Hospital del Mar serà fer-ho en les millors condicions i amb les mateixes opcions que en els centres obstètrics més punters. A partir d’ara, s’incorporen millores per a donar cabuda a d’altres formes d’atendre el part, acords amb l’evolució de la societat i dels valors i creences de les pacients, de forma que sigui el més natural possible i amb l’acompanyament de la parella, si així es desitja. Gràcies als nous espais, el procés de part esdevé un acte biològic i no clínic, no-medicalitzat, però amb el control, seguretat i professionalitat d’un centre sanitari. Aquesta atenció permet fer la dilatació i el part en un mateix espai confortable i privat, individual, amb un ampli armari per a les pertinences de les usuàries, amb gradació de la llum natural i pilotes de relaxació per a fer més portable la fase pre-part. A més, qui ho desitgi pot també fer la fase de dilatació en una banyera especial, aprofitant els avantatges d’aquest entorn per a mitigar el dolor i molèsties del procés.

La nova àrea gineco-obstètrica està dotada de dos espaiosos quiròfans amb innovacions per a fer abordatges endoscòpics i equipaments suspesos del sostre per a facilitar la mobilitat. L’estricte higiene dels quiròfans es reforça amb aquest sistema, que fa que res toqui el terra, i amb línies de llums led arran del paviment per a canviar l’entorn cromàtic o localitzar qualsevol espai brut. Per altra banda, un dels quiròfans disposa d’instal·lacions de radioteràpia intraoperatòria, la qual cosa permet fer un abordatge integral d’alguns processos oncològics. A més, aquests quiròfans estan dotats de sistemes de telecomunicacions que permeten fer el seguiment dels processos quirúrgics a distància, la qual cosa és un important avenç per al control assistencial i la docència.

Per a un procés de part més natural amb la garantia de la millor atenció mèdica

 • Bloc obstètric: 1.200 m2.
 • 6 espais unificats de dilatació i sala de parts, amb espai per als acompanyants.
 • Una banyera per a dilatació en medi aquàtic.
 • Pilotes de relaxació.
 • Quiròfans de darrera generació.
 • Possibilitat de radioteràpia intraoperatòria per processos oncològics.
 • Equipament quirúrgic suspès del sostre.
 • Il·luminació per a l’optimització de la visualització de tècniques quirúrgiques.
 • Sala de reanimació neonatal.

Confort modern i sostenible: Districlima, innovació en climatització ecològica

A partir de la posta en marxa del nou edifici, l’Hospital del Mar incorpora un nou sistema de subministrament de fred i calor, una xarxa de climatització que es fa gràcies a l’empresa Districlima, de circulació d’aigua freda i calenta, que ja ha provat la seva eficiència a l’edifici del Centre Fòrum, durant 10 anys. És una xarxa pionera a Europa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona al districte de Sant Martí, incloent el 22@. Gràcies a un acord especial s’ha pogut estendre 2 km fins a l’Hospital del Mar. Aquesta xarxa cobrirà no només el nou edifici sinó també l’Hospital actual, fins a una superfície total de 60.000 m2.

Actualitzar els sistemes de funcionament replantejant les estratègies energètiques es fa per raons d’eficiència tècnica, sostenibilitat ecològica i també econòmica. Connectar-se a aquesta xarxa, que empra el calor produït per la crema de residus que fa la incineradora de Sant Adrià per a l’escalfament a alta temperatura de l’aigua i l’efecte de la massa d’aigua del mar per a refredar-les ens ajudarà a reduir l’ús de combustibles fòssils i les emissions de CO2 en un 69%.

A més, l’Hospital elimina les antigues calderes i plantes refredadores, amb l’estalvi de manteniment i avaries, costos de reinversió i reduint l’impacte sonor, conservant només una de les plantes refredadores com a suport d’emergència en àrees crítiques. Així fem una instal·lació més segura, més eficient, més econòmica i més neta.

Finalment, l’arribada d’aigua calenta a molt alta temperatura de forma constant ens permet realitzar amb molta més facilitat que actualment els xocs tèrmics dins la xarxa per tal de prevenir i eliminar qualsevol possible infecció per bacteris típiques de les aigües de les canonades, cosa que encara reforça més la seguretat dels pacients i del centre.

Un hospital que mira el futur

Les properes dues fases del projecte integral d’ampliació i remodelació han de portar a l’Hospital del Mar a desenvolupar tot el seu potencial, l’aproximació dels serveis que encara estan a l’Hospital de l’Esperança als ciutadans de Ciutat Vella i Sant Martí i tota la tecnologia i serveis necessaris per augmentar la capacitat de resposta que ens cal per atendre en les millors condicions a la creixent població de la nostra àrea de referència.

Les properes etapes consisteixen en la construcció de dos edificis bessons de cinc plantes més dos soterranis que s’uneixen amb l’edifici B de forma perpendicular i que han de substituir les unitats ubicades als pavellons centenaris de l’hospital, que van ser reformats pels Jocs Olímpics, ara fa 25 anys. La consecució dels nous edificis suposa un salt exponencial en la superfície de l’Hospital, que passaria dels aproximadament 60.000 m2 que compta ara mateix entre l’hospital que ja teníem i el nou edifici a uns 103.500 m2 al final de tot el procés.

 • Noves i modernes unitats d’hospitalització que augmentaran aproximadament en 160 llits la capacitat actual del centre.
 • Noves Unitats de Cures Intensives, que gairebé triplicarien els boxs destinats a malalts crítics actuals.
 • Nous quiròfans dotats de la millor tecnologia, que doblarien el nombre actual.
 • Noves sales d’hemodinàmica que doblen la capacitat de l’actual.
 • Nova sala d’hemodiàlisi per augmentar en un terç més la resposta d’aquest moment.
 • Noves consultes externes amb consultoris que augmentin en un terç els actuals.
 • Nous gabinets d’exploracions complementàries per a gairebé doblar les que ara podem oferir.
 • Ampliació de l’àrea de diagnòstic per la imatge: radiologia convencional, ecografies, radiologia intervencionista, medicina nuclear i ressonància magnètica.

Vídeo de la Jornada de Portes Obertes Edifici B

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat