Presentació de les línies estratègiques de qualitat

El compromís del Parc de Salut Mar en la política de Qualitat i Seguretat és el d' impulsar els valors de qualitat i excel·lència i implicar al màxim els professionals per tal d'oferir als pacients, a les seves famílies i a la comunitat, una atenció basada en l'evidència científica i en la millora contínua. Una atenció integral i personalitzada duta a terme per equips interdisciplinaris.

El Parc de Salut Mar desenvolupa aquest compromís seguint i complint les directrius marcades pel Departament de Salut de la Generalitat. També està adherit a l'Aliança per a la Seguretat del Pacient, creada l'any 2005 per promoure la seguretat dels pacients mitjançant la coordinació de diverses iniciatives per a la millora de la qualitat i seguretat i  el desenvolupament dels sistemes de detecció i prevenció de problemes de seguretat assistencial. D'entre aquestes iniciatives, destaquem  les campanyes d'identificació activa dels pacients, la implementació dels llistats de verificació quirúrgica, la realització de mapes de riscos de la medicació, el desenvolupament d'indicadors de qualitat, el projectes de bacterièmia i pneumònia zero i la promoció i control de la higiene de mans, entre d'altres.  

Però un dels senyals d'identitat del Programa de Qualitat del PSMAR és la implicació dels propis professionals de l'organització. Per això des del Programa es promou i dóna suport a les iniciatives orientades a la millora de la qualitat assistencial, atorgant, des de l'any 2005, tres premis als millors projectes presentats a la convocatòria anual de Projectes de Millora de la Qualitat Assistencial. Des de l'any 2005 i fins el 2019 s'han presentat un total de 249 propostes, 50 de les quals han estat guardonades.

També dins aquesta voluntat d'implicar els professionals de forma transversal, el PSMAR ha creat un grup de més de 83 referents de seguretat i qualitat, format per metges i infermeres de tots els serveis i unitats d'hospitalització. Aquests professionals col·laboren en la identificació activa de punts de millora a partir de l'anàlisi d'esdeveniments adversos  que es detecten i es notifiquen,  i en la posta en marxa d'accions correctores.

Paral·lelament, es potencia que  totes les àrees clíniques i/o serveis defineixin objectius específics de qualitat i es promouen Grups de treball amb objectius específics i calendaris establerts, per tal d'aconseguir la màxima efectivitat. Es tracta de fomentar una àmplia participació de tots els professionals i de consolidar metodologies d'avaluació per aconseguir que les activitats de millora contínua de la qualitat es generalitzin a tots els nivells de l'organització. 

El Parc de Salut Mar està acreditat i ha rebut la certificació corresponent que atorga el Departament de Salut. La seva vigència ha estat prorrogada fins al desembre de 2021. L'acreditació de centres sanitaris es defineix com un procés pel qual una organització sanitària s'incorpora a un sistema de verificació externa que avalua el nivell en què se situa l'organització en relació amb un conjunt de referents prèviament establerts, consensuats amb els experts i adaptats al territori. Amb l'acreditació es certifica que una organització sanitària té el nivell de qualitat i competència exigible. 

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat