Pla de Mesures Antifrau Pla de Mesures Antifrau

El dia 21 de juny de 2022 el Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona va aprovar el Pla de Mesures Antifrau que, juntament amb el Codi de Bones Pràctiques Professionals, el Codi Ètic i l'adhesió del Parc de Salut Mar al Pacte Mundial de Nacionals Unides, constitueixen l'eix vertebrador de la política de prevenció i detecció de conductes il·lícites a la nostra organització. Amb l'aprovació del Pla de Mesures Antifrau, el Parc de Salut Mar es compromet al compliment de les normes jurídiques i ètiques, adherint-se als principis d'integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa en l'exercici de les seves funcions.

El Pla de Mesures Antifrau s'ha configurat a partir de 3 grans àmbits: 1) el Canal de Denúncies, per a la detecció de conductes delictives o contràries als principis de conducta ètica de l'entitat; 2) l'Anàlisi de risc, que avalua de manera periòdica el diferencial risc inherent-risc residual respecte les principals àrees de risc identificades; i 3) la Política de Gestió de Conflictes d'Interès, que aporta instruments per a abordar les situacions de conflicte d'interès que es poden produir en l'actuació professional.

El Parc de Salut Mar posa en funcionament un canal de denúncies per a afavorir la detecció de conductes que suposen irregularitats o incompliments que vulnerin la normativa, tan externa, com interna, que li és aplicable.

El Canal de Denúncies del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona és confidencial i permet les comunicacions anònimes. A través del Reglament del Canal de Denúncies, pot conèixer l'abast objectiu i subjectiu del Canal de Denúncies, els drets i deures de les persones informadores, els requisits i procediment que regeix aquest canal de comunicació.

Pot formular la seva denúncia a través del canal disponible en el següent enllaç https://denuncias.canaldenunciasonline.com/hmar/ca

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat