Pla estratègic 2020

El Parc de Salut Mar emprèn un nou Pla estratègic que ens ha de posicionar fermament en l'horitzó del 2020. L'objectiu genèric és garantir l'excel·lència i la sostenibilitat de l'organització, preservant l'autonomia financera i de gestió, amb un model de governança apropiat als requeriments europeus i nacionals i que ens permeti agilitat i eficiència en la gestió dels recursos. 

Tres principies vertebren el desenvolupament del pla i la seva concreció en les línies, els plans d'acció i les objectius operatius. Aquests principis són: la proximitat, la complicitat i la connectivitat.

Proximitat territorial i assistencial amb la nostra població de referència, amb la facilitat que aporten les noves tecnologies.

Complicitat àmplia: amb la ciutadania i el teixit social que la representa, amb els professionals per avançar en la seva implicació amb el nou model assistencial i en el relleu generacional, i amb les administracions per assegurar les inversions i el finançament.

Connectivitat per establir sinergies i aliances amb altres centres sanitaris i amb les universitats i institucions de coneixement, i per focalitzar la recerca en els àmbits de la nostra activitat assistencial.


Pla estratègic Parc de Salut Mar

Pla estratègic Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques 

Vídeo de la presentació del Pla estratègic

Entrevista a Olga Pané al Mar@laxarxa

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat