Notícies

22/11/2019 - Informació general

La professora Ana Codina de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar obté un ajut del COIB

La professora Ana Codina de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar obté un ajut del COIB

La professora de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar), Ana Codina Rodríguez, ha obtingut finançament de la Fundació Infermera i Societat del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) per al seu projecte de tesi sobre "La relació terapèutica infermera-pacient en un dispositiu d'urgències intrahospitalari: una teoria fonamentada". Un total de 57 projectes de recerca infermera s'han presentat per a les Ajudes a la Recerca Infermera 2019, dels quals només 10 han superat els criteris avaluadors pel que fa a les línies prioritàries de recerca i les característiques de l'equip investigador proposat. 

L'objectiu principal d'aquesta investigació és explicar, i per tant, explorar què és i com es produeix la Relació Terapèutica infermera-pacient, en el context dels Dispositius d'Urgències intra-Hospitalaris.

Per donar resposta a l'objectiu principal, s'ha dissenyat una aproximació qualitativa basada en el mètode de Charmaz: la Teoria Fonamentada Constructivista (TFC). Per assegurar l'adequació del disseny, es realitzarà un pilotatge a l'inici de l'estudi.

Aquest projecte es desenvoluparà al Servei d'Urgències (SU) de l'Hospital del Mar (Barcelona) desde l'1 de Gener de 2020 fins l'1 de Gener de 2023, 36 mesos posteriors. Els/les participants seran infermeres i pacients (un cop hagin estat donats d'alta del servei) del SU d'acord amb els criteris d'inclusió i exclusió plantejats. Donat el caràcter emergent de la investigació les categories es definiran arrel de l'anàlisi de les dades recollides. Per a la recol·lecció de dades s'utilitzaran dues tècniques qualitatives: les entrevistes semi-estructurades i la observació participant. Les dades recollides s'analitzaran de forma simultània mitjançant el mètode de Morin, fins aconseguir la saturació teòrica.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat