Notícies

27 d'abril de 2010 - Notes de Premsa

L'Hospital del Mar crea la primera Unitat hospitalària de Patologia Laboral de tot l'Estat

L'Hospital del Mar crea la primera Unitat hospitalària de Patologia Laboral de tot l'Estat

En motiu del Dia Internacional de la Salut Laboral, s'organitza la tercera Jornada de Salut Laboral

Dimecres 28 d’abril, el Servei de Prevenció del Parc de Salut MAR organitza la tercera edició de la Jornada de Salut Laboral, enguany per a tractar les malalties professionals. La Jornada coincideix amb el Dia Internacional de la Salut Laboral i amb la posta en marxa d'una Unitat pionera a tot l'Estat espanyol per a la detecció de patologia laboral entre els malalts de l’Hospital.

Les malalties professionals estan infradiagnosticades

La detecció i notificació de les malalties professionals a l’Estat espanyol és molt deficient. En part pot ser perquè hi ha malalties professionals que apareixen al cap de molts anys, quan els treballadors estan jubilats o han canviat de feina. Aquest seria el cas de determinats tipus del càncer, per exemple. En aquests casos, en tractar-se de malalties amb períodes de latència molt llargs és difícil establir-ne la relació causa-efecte i sovint, aquestes malalties queden infradiagnosticades. “Un altre problema associat a aquesta infradeclaració és la dificultat de certs diagnòstics: la llista de les malalties professionals no s’havia actualitzat en 30 anys”. explica la Dra. Consol Serra, Cap del Servei de Prevenció del Parc de Salut MAR i responsable de la nova Unitat de Patologia Laboral.

A partir de l’any 1995 en que va aparèixer la Llei de Riscos Laborals va augmentar el diagnòstics de malalties professionals, però no tot el necessari. El primer punt necessari és quantificar el nivell d’ infradiagnòstic d’aquestes malalties. Estimacions recents, basades en metodologies utilitzades en països del nostre entorn han establert que la infradeclaració es podria situar per sobre del 60%. El nombre més elevat de casos nous d’aquestes malalties correspondria als trastorns osteomusculars, les malalties de la pell, la pèrdua d’audició i les malalties respiratòries.

Navarra és la Comunitat Autònoma que, amb diferència, identifica més malalties professionals: sis vegades més que la mitjana espanyola. Si a Catalunya s’hi aplica les dades de Navarra s’hi estimaríem uns 23.400 casos nous anuals entre els més de 2.500.000 de treballadors donats d’alta a la seguretat social, front als 5.488 declarats oficialment l’any 2006.

Un nou recurs per millorar el diagnòstic: La Unitat de Patologia Laboral

Aquest nou quadre de malalties professionals i, sobretot, els criteris de notificació i registre (el seu article 5 estableix que qualsevol facultatiu del Sistema Nacional de Salut podrà notificar les sospites de malalties professionals) pot ajudar a superar aquest dèficit del nostre sistema sanitari i de protecció, sempre que els centres i establiments sanitaris assumeixin aquesta responsabilitat, coordinadament amb la medicina del treball.

L’Acord Marc entre el Ministeri de Treball i Immigració i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de 6 de juliol de 2009, ha de permetre millorar la coordinació entre les dues xarxes assistencials, la gestionada pel Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) per a la patologia no laboral, i la gestionada per les Mútues d’Accident de Treball i Malalties Professionals, per a les contingències professionals, i millorar així la detecció i notificació d’aquestes.

Cal optimitzar aquestes dues xarxes per tal que malalties professionals no passin com contingències comunes, doncs les prestacions socials i els ajuts als tractaments varien en ambdos casos i en cas que es tracti d’una malaltia professional cap tractament derivat d’aquesta és a càrrec del treballador. A més, el reconeixement de malalties professionals és una eina molt important per a la seva prevenció.

Aquesta nova Unitat vol detectar patologia laboral no diagnosticada entre els usuaris dels hospitals i centres de salut del Parc de Salut Mar. “Es tracta”, explica la Dra. Serra, “de donar suport al professional clínic per poder identificar patologia laboral en usuaris que acudeixen a l’hospital per a la seva patologia però que no havien estat diagnosticats com a patologia laboral o bé que acudeixen per algun altre problema però pateixen una malaltia professional”.

A partir d’una llista de de malalties professionals més freqüents al nostre entorn es podran establir mecanismes d’alerta davant de possibles casos que seran analitzats posteriorment per la Unitat de Patologia laboral. També, qualsevol professional del Parc de Salut MAR podrà fer una interconsulta a la Unitat de Patologia Laboral si sospita que el problema de salut del seu pacient pot estar relacionat amb el treball.

Enllaços relacionats

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat