Notícies

13 de març de 2024 - Informació general

13 de març, Dia Mundial de Conscienciació del Delírium

13 de març, Dia Mundial de Conscienciació del Delírium

L'Hospital del Mar ha elaborat un protocol únic i transversal per a la prevenció, la detecció precoç i el tractament del delírium de tots els pacients ingressats al centre, i ha creat nous materials informatius i formatius per a pacients i per a familiars o cuidadors i per a professionals. Tant el protocol com els materials estaran disponibles aviat.

Aquest treball, portat a terme per un equip de professionals multidisciplinari, dona resposta a l'objectiu de l'hospital de fer un abordatge integral per a la prevenció del delírium, que segons dades publicades es podria arribar a prevenir en un 30-40% dels casos. Una anàlisi preliminar de dades de l'hospital posa de manifest que el delírium podria estar present a entre l'11 i el 14% dels pacients no psiquiàtrics ingressats majors de 65 anys.

Dia_Delírium_2024

L'abordatge s'inicia amb la detecció precoç dels pacients en risc a partir d'una alerta informàtica basada en la història clínica dels ingressos previs i actual del pacient. Amb l'alerta, o la mateixa detecció precoç de pacients en risc per part dels professionals, s'activa la prevenció, primer amb mesures no farmacològiques i, en cas de ser necessari, farmacològiques. Així es vol evitar que els pacients en risc desenvolupin delírium i evitar també tractaments farmacològics innecessaris.

Participants a la Datathon de l’Hospital del Mar, Sabadell Digital i Microsoft

Paral·lelament, l'Hospital del Mar, de forma conjunta amb Sabadell Digital (filial tecnològica de Banco de Sabadell) i Microsoft estan sumant esforços per a desenvolupar models d'intel·ligència artificial que millorin el diagnòstic precoç i l'atenció del delírium perioperatori. El projecte està en fase de validació de models de diagnòstic precoç que ajudaran a la millora de la detecció de pacients de risc en l'àmbit quirúrgic.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat