Notícies

17 d'octubre de 2023 - Informació general

Dos projectes de l’Hospital del Mar Research Institute reben suport de la Fundació ”la Caixa” per traslladar les seves recerques punteres del laboratori als pacients

Dos projectes de l’Hospital del Mar Research Institute reben suport de la Fundació ”la Caixa” per traslladar les seves recerques punteres del laboratori als pacients

La convocatòria 2023 del nou programa CaixaImpulse Innovació ha concedit 3,3 milions d'euros a 29 projectes de recerca biomèdica -15 d'ells procedents de centres de recerca catalans- amb l'objectiu de contribuir a traslladar els resultats de la investigació a la societat i al mercat, i fomentar la creació de nous productes, serveis i empreses relacionades amb les ciències de la vida i la salut.

Els dos projectes seleccionats se centren a desenvolupar un nou sistema de presa de mostres per facilitar el diagnòstic precoç del càncer de pàncrees i un nou tractament d'immunoteràpia contra el càncer de mama.

Aquesta iniciativa, que ofereix als científics emprenedors seleccionats suport econòmic i acompanyament a través de mentories individualitzades i formació, es duu a terme en col·laboració amb Caixa Capital Risc i en partenariat amb la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior de Portugal, que finança dos projectes d'aquesta convocatòria.

La Fundació "la Caixa" atorgarà més de mig milió d'euros per impulsar dos projectes de recerca de l'Hospital del Mar Research Institute. En total, la fundació destinarà 3,3 milions d'euros a impulsar 29 projectes biomèdics innovadors amb capacitat per arribar al mercat i a la societat. Es tracta de projectes desenvolupats a 20 centres de recerca, hospitals i universitats d'Espanya i Portugal, i seleccionats en el marc de la convocatòria 2023 del nou programa CaixaImpulse Innovació en salut.

 

La iniciativa té l'objectiu de fomentar que les investigacions surtin del laboratori i arribin als pacients en forma de solucions capaces de contribuir a millorar la seva salut.

 

Els premiats, d'entre més de 300 sol·licituds rebudes, han estat avaluats per un panell d'experts i professionals internacionals de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut. Pel que fa al finançament, els premiats reben, en funció del grau de maduresa del projecte, entre 50.000 i 500.000 euros per desenvolupar-lo en els 2 anys següents.

 

CaixaImpulse Innovació presta suport a projectes biomèdics en l'àmbit de la innovació i la transferència ajudant els investigadors a validar els seus actius i a definir la seva estratègia d'explotació i valorització per acostar els projectes al mercat, per la qual cosa a més de suport econòmic també accediran a mentoria, consultoria i acompanyament per part d'experts internacionals en diferents àmbits de l'ecosistema de la innovació. Així mateix, els investigadors que lideren projectes en la fase 2 rebran formació especialitzada durant 4 setmanes, repartides entre Barcelona i Madrid, sobre transferència de tecnologia, legislació sobre propietat intel·lectual, presentació als inversors i tancament d'acords comercials.

 

La convocatòria es duu a terme en col·laboració amb Caixa Capital Risc, un dels inversors principals de venture capital a Espanya, amb més de vint anys d'experiència. A més, a Portugal, la convocatòria es fa en partenariat amb la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior de Portugal, que subvenciona dos dels projectes portuguesos seleccionats.

 

Nou sistema de presa de mostres per facilitar el diagnòstic precoç de càncer de pàncrees

El projecte, liderat pel Dr. Óscar Pozo, coordinador del Grup de Recerca en Metabolòmica Aplicada, rebrà una subvenció de 50.000 euros. Es desenvoluparà en consorci amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).

 

El diagnòstic precoç seguit de l'extirpació quirúrgica completa del tumor és, avui dia, l'única teràpia potencialment curativa per a càncers com el de pàncrees. Tanmateix, encara no hi ha proves diagnòstiques prou sensibles i específiques que permetin detectar aquest tipus de tumor en etapes primerenques.

 

En estudis previs l'equip ha identificat una firma de 7 metabòlits presents a la sang que permet distingir entre persones que tenen càncer de pàncrees, fins i tot en estats inicials, i persones sanes o amb pancreatitis crònica. Així mateix, ha pogut establir per a cada metabòlit els llindars de concentració, els quals faciliten la interpretació clínica de les anàlisis.

 

Un dels inconvenients d'aquest nou sistema de diagnòstic, que en dificulta la translació a la clínica és la necessitat de preservar la integritat dels metabòlits durant el transport. Actualment, les mostres es transporten congelades. L'objectiu del present projecte és simplificar la recol·lecció i l'enviament de mostres per mitjà de l'ús de dispositius de gotes de sang seca, sense que això afecti la sensibilitat i la fiabilitat del sistema diagnòstic, per la qual cosa es testaran diferents tipus de dispositius.

 

Nou tractament d'immunoteràpia contra el càncer de mama

Projecte liderat pel Dr. Toni Celià-Terrassa, coordinador del Grup de recerca en Cèl·lules Mare Canceroses i Dinàmiques de Metàstasi. Rebrà una subvenció de 500.000 euros.

 

La immunoteràpia utilitza el sistema immunitari del cos per combatre el càncer. Es basa en la capacitat del sistema immunitari de reconèixer i destruir les cèl·lules tumorals. El procés depèn de la funció de les cèl·lules immunitàries i de la seva capacitat per detectar les cèl·lules tumorals. Els mecanismes moleculars que alteren qualsevol d'aquests dos aspectes condueixen a l'evasió immunitària.

Les teràpies basades en inhibidors de punts de control s'estan utilitzant amb èxit per tractar pacients amb diferents tipus de càncer. Tanmateix, en pacients amb càncer de mama han mostrat una eficàcia limitada. Els inhibidors de punts de control funcionen alliberant un fre natural en el sistema immunitari perquè les cèl·lules immunitàries, anomenades cèl·lules T, reconeguin i ataquin els tumors. Aquestes teràpies, a vegades, s'anomenen bloqueig del punt de control immunitari perquè el tractament bloqueja la molècula que actua com a fre en les cèl·lules immunitàries. Un dels mecanismes principals de resistència a aquest tipus de teràpies, reportat en tot tipus de càncers, són defectes en la capacitat de les cèl·lules immunitàries per reconèixer els antígens presents en les cèl·lules tumorals.

 

L'equip ha desenvolupat una nova nanoteràpia basada en ARN missatger que, combinada amb immunoteràpia, activa el sistema immune de l'organisme i facilita el reconeixement dels antígens presents a les cèl·lules tumorals fent-les visibles i vulnerables, cosa que permet que el sistema immunitari les reconegui i les destrueixi. L'equip ha validat l'eficàcia de la teràpia en estudis preclínics. L'objectiu ara és fer tots els passos necessaris per poder dur a terme el primer assaig clínic en humans; per això en aquesta fase el projecte se centrarà a validar la seguretat del nou tractament, tant in vitro com in vivo.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat