Notícies

19 de juliol de 2023 - Informació general

L’Hospital del Mar és pioner en un nou abordatge per al tractament del flutter auricular

L’Hospital del Mar és pioner en un nou abordatge per al tractament del flutter auricular

El Servei de Cardiologia ha publicat el primer estudi que demostra que aquest tipus d'arrítmia es pot tractar fent un mapatge del circuit elèctric que la provoca i actuant només sobre aquelles zones on l'impuls elèctric circula de forma més lenta. El treball el publica el Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology.

Un treball liderat per professionals de la Unitat d'Arrítmies del Servei de Cardiologia de l'Hospital del Mar ha demostrat la validesa d'un tipus d'abordatge del flutter auricular, un dels tipus d'arrítmies més habitual. L'estudi que ha publicat el Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology i en el qual també ha participat l'Hospital del Bellvitge, és el primer sobre aquesta tècnica pionera al món

Ablació_flutter

El Dr. Ermengol Vallés durant una intervenció

El flutter auricular és una arrítmia provocada perquè el circuit elèctric que regula els moviments del cor no segueix el seu trajecte habitual, sinó que dona voltes al voltant de la vàlvula tricúspide. Això provoca un ritme ràpid i irregular del múscul cardíac, que no es contrau de forma eficaç. Aquests casos es tracten mitjançant un cateterisme cardíac, consistent en cremar tot el circuit elèctric que provoca l'arrítmia. Ara però, aquest nou treball demostra que es pot fer el tractament molt més limitat, reduint així el risc de complicacions.

 

Fer un mapa del circuit elèctric

El treball s'ha basat en l'estudi de 26 casos portats a terme a l'Hospital del Mar i l'Hospital de Bellvitge. Per a la seva realització es va fer servir un tipus de catèter que permet reconstruir un mapa de la velocitat de conducció de l'impuls a través del circuit involucrat. Així, els especialistes poden determinar les zones on aquest impuls és més lent i actuar sobre elles, enlloc de fer-ho sobre el conjunt del circuit. "Aquestes zones d'impuls elèctric més lent són claus per a habilitar aquests circuits, i actuar únicament sobre elles ens permet tenir una probabilitat d'èxit idèntica a la de l'abordatge habitual, però reduint el temps d'intervenció, d'irradiació i les possibles complicacions associades", explica el Dr. Ermengol Vallès, director de la secció de la Unitat d'Arrítmies del Servei de Cardiologia.

Ablació_flutter

Mapatge del cor

Les dades dels casos analitzats demostren que en el 92% d'aquests (24 dels 26 pacients) s'assolia l'objectiu de bloquejar del tot el circuit elèctric responsable del flutter auricular només amb aquest abordatge més limitat. Per tal d'aconseguir-ho, no va caldre sotmetre a fluoroscòpia al 62% dels pacients, eliminant la toxicitat per exposició a radiació. El nivell d'èxit de les intervencions amb aquest abordatge va ser similar al dels procediments amb el sistema habitual, del 97%. Tot plegat, amb un temps d'intervenció i d'irradiació menor, la qual cosa també redueix el risc de complicacions.

Ara, l'equip responsable del treball posarà en marxa un estudi internacional multicèntric, en el qual participaran vuit centres. Es reclutaran 200 pacients per poder comparar els dos tractaments.

 

Article de referència

Vallès, E., Jiménez, J., González, C. et al. First experience of wave speed guided point-by-point cavo-tricuspid isthmus ablation for typical atrial flutter. J Interv Card Electrophysiol (2023). https://doi.org/10.1007/s10840-023-01531-x

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat