Notícies

16 de setembre de 2022 - Informació general

La música com a teràpia al Centre Dr. Emili Mira

La música com a teràpia al Centre Dr. Emili Mira

El centre ha posat en marxa dos programes que utilitzen la musicoteràpia com a eina terapèutica. Tots dos compten amb el suport de la Fundació Amics de l'Hospital del Mar.

Les persones tractades al Centre Dr. Emili Mira disposen de dos projectes de musicoteràpia que tenen com a objectiu ajudar en el seu procés terapèutic i la seva qualitat de vida. Les iniciatives Donant la nota i Ritmes en companyia estan tenint una gran acollida tant per part dels pacients com dels professionals del centre i s'estan implantant amb el suport de la Fundació Amics de l'Hospital del Mar.

 

Donant la nota

Es tracta d'un projecte que neix l'any 2018, coordinat per les treballadores socials del procés de Rehabilitació Psicosocial de l'Institut de Neuropsiquatria i Addiccions de l'Hospital del Mar (INAD), Marta Vallvé i Alícia Casals. Està adreçat a persones amb trastorn mental sever del procés d'Hospitalització Breu i del d'Atenció a la Rehabilitació Psicosocial. Utilitza eines de musicoteràpia per "ajudar a desenvolupar relacions interpersonals per aconseguir grans beneficis a nivell emocional de la persona i, a la vegada, oferir un espai sonor-musical on poder expressar i comunicar, sense la necessitat de la paraula, que, moltes vegades, limita o és insuficient", apunten les dues impulsores.

Musicoteràpia_CAEM

Donant la nota ofereix un total de 46 sessions anuals distribuïdes setmanalment en dos sessions, d'una hora de duració, amb la implicació no només de les persones que segueixen tractament a l'INAD, sinó també dels professionals que en tenen cura. La participació és voluntària i les sessions es desenvolupen de forma dinàmica, "experimentant amb el ritme, facilitant un espai per a l'expressió de sentiments, evocar records a través de les cançons i també d'entreteniment i tranquil·litat", expliquen Vallvé i Casals.

Musicoteràpia_CAEM

Amb aquesta iniciativa es vol millorar les capacitats cognitives dels participants, així com incrementar el seu benestar, creativitat i estat d'ànim, reforçant l'autoestima. També activar el sistema muscular i obtenir beneficis en el sistema immunitari, en el cardiovascular... "El projecte permet un abordatge més ampli d'aquests pacients, orientat a la recuperació de les persones amb trastorn mental" i, a la vegada, "té una repercussió en les dinàmiques de les unitats i de les relacions familiars i socials", afegeixen les seves coordinadores.

Fins ara, el nivell de satisfacció dels i les participants ha estat molt elevat. Segons les enquestes realitzades, si l'any 2020 el 69% de les persones que van respondre l'enquesta van manifestar un millor estat general i el 65% van assegurar que volien repetir l'experiència, el 2021, el 76% va notar una millora general i el 85,5% va dir que li agradaria tornar-hi a participar.

Paral·lelament a l'enquesta de satisfacció s'avalua a través de l'Escala Session Rating Scale (SRS) V.3.0- Miller, Duncan & Johnson. (Anexe 1), el benestar personal i general, les relacions interpersonals, la sociabilitat, així com la metodologia i l'enfocament de les sessions. A partir dels resultats obtinguts i de l'avaluació del musicoterapeuta es realitza la memòria anual.

El projecte és finançat per la Fundació de Mèmora.

 

Ritmes en companyia

En aquest cas, la iniciativa, coordinada pel terapeuta ocupacional del procés de Rehabiltació Psicosocial de l'INAD, Ángel Pérez de Gracia, i que va oferir Apropa Cultura, una entitat que apropa els equipaments culturals a les persones en situació de risc i discriminació social, va voler mesurar l'impacte de la música en paràmetres de motivació, qualitat de vida i funcionalitat de les persones hospitalitzades a les unitats de Subaguts i de Llarga Estada de salut mental al Centre Dr. Emili Mira. El projecte també té el suport de la Fundació Amics de l'Hospital del Mar.

Musicoteràpia_CAEM

L'avaluació es va fer tenint en compte els diferents contextos de les persones en tractament, així com quines es podien beneficiar de les vuit sessions programades, d'una hora a la setmana. El seguiment es va fer des del punt de vista dels usuaris valorant la iniciativa amb una escala d'objectius amb quatre dimensions. Les puntuacions assolides van arribar al 95%. També es va avaluar la qualitat de vida relacionada amb la salut a través d'un qüestionari amb dotze ítems, destacant diferències significatives entre l'abans i el després d'assistir a les sessions.

Musicoteràpia_CAEM

El terapeuta va portar a terme el seguiment individual dels participants mitjançant una escala que mesura la seva evolució. El mateix va fer el musicoterapeuta, que proporcionava ritmes, llenguatge musical, harmonia i diferents melodies i va valorar la participació, tant individual com grupal.

La iniciativa es va tancar el passat 16 de juny, en un acte organitzat per Apropa Cultura que va comptar amb la participació de dos músics del Liceu de Barcelona.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat