Notícies

14 de juliol de 2022 - Informació general

L’alteració hepàtica durant la COVID-19 no provoca dany al fetge durant el seguiment als pacients

L’alteració hepàtica durant la COVID-19 no provoca dany al fetge durant el seguiment als pacients

Ho indica un estudi liderat pel Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital del Mar. Tot i que el 70% dels pacients ingressats per COVID-19 estudiats presentaven alteracions en determinats indicadors d'afectació hepàtica, aquesta alteració va ser transitòria i sense seqüeles posteriors.

La major part dels pacients ingressats per SARS-CoV-2 presenten alteracions a les analítiques hepàtiques durant l'ingrés a l'hospital. Però això no vol dir que la infecció els hi hagi de deixar seqüeles en aquest òrgan, segons un estudi de metges i investigadors de la secció d'Hepatologia del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital del Mar i de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar), en el qual també ha participat el Servei de Patologia.

Autors de l’estudi

El 70% dels pacients analitzats a l'estudi, que publica la revista Journal of Viral Hepatitis, presentaven alteracions en els nivells de transaminases, un indicador de dany hepàtic, i de bilirubina, en diversos graus. En total, es van analitzar prop de 600 persones ingressades a l'Hospital del Mar durant la primera onada de la pandèmia. Aquesta elevació transitòria és un fet habitual en diferents infeccions víriques i, normalment, no genera problemes posteriors. En el cas de la COVID-19, però, s'ha demostrat la presència de seqüeles a altres òrgans, com per exemple el pulmó o el cor, i per això s'havia de descartar també la possibilitat de seqüeles al fetge.

En aquest estudi, els autors han demostrat que el fet de presentar alteració dels nivells de transaminases es relaciona amb la gravetat de la infecció per SARS-CoV-2 i l'ús de determinats fàrmacs durant la fase aguda, confirmant el que ja s'havia demostrat en estudis previs.

La intenció del treball era anar més enllà i analitzar si aquesta alteració comportava una afectació del fetge durant el seguiment. En aquest sentit, els resultats obtinguts indiquen que presentar aquesta alteració durant l'ingrés hospitalari no es relaciona amb la possibilitat de tenir una malaltia hepàtica, com explica el Dr. Marc Puigvehí, metge adjunt del Servei d'Aparell Digestiu, investigador de l'IMIM-Hospital del Mar i autor principal del treball. "Realment no hi ha una seqüela a nivell de fetge en aquests pacients, independentment de si han presentat elevació de transaminases en el moment de l'ingrés o no", apunta.

Els investigadors van seguir els pacients entre sis mesos i un any després de l'alta hospitalària per avaluar el seu estat, sense detectar que es mantingués l'alteració hepàtica detectada durant l'ingrés a l'hospital. "Sabem que la COVID-19 pot afectar el fetge, que el virus té capacitat per atacar les cèl·lules del fetge, però, tot i això, no és el seu mecanisme habitual", apunta el Dr. Puigvehí. És la primera vegada que es fa un seguiment d'aquest tipus a pacients que han ingressat per COVID-19. Durant aquest seguiment, només un petit grup de malalts, al voltant del 10%, presentava alteracions de l'analítica del fetge. No obstant això, aquesta afecció fou independent del fet d'haver presentat o no alteració de les transaminases durant l'ingrés. En aquests casos els investigadors van demostrar mitjançant l'ús de tècniques no invasives i també de biòpsia hepàtica, que es devia a un altre factor, independent de la infecció per SARS-CoV-2 com és la presència de fetge gras, una acumulació de greix a les cèl·lules del fetge, que pot derivar, en alguns casos, en una malaltia crònica més greu.

De fet, les persones que pateixen aquesta patologia tenen els mateixos factors de risc que les que desenvolupen les formes greus de la COVID-19. Per aquest motiu, aquest estudi revela, segons la Dra. Lídia Canillas, primera signant del treball, metgessa adjunta del Servei d'Aparell Digestiu i investigadora de l'IMIM-Hospital del Mar, una "oportunitat per detectar aquests pacients, que són obesos, que tenen diabetis, que tenen hipertensió, identificar-los i fer-los un cribratge correcte per detectar afectació per fetge gras".

 

Article de referència

Canillas, L, Broquetas, T, Carrión, JA, et al.. Follow-up evaluation of patients with liver test abnormalities detected during SARS-CoV2 infection. J Viral Hepat. 2022; 00: 1- 12. doi: 10.1111/jvh.13718

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat