Visitar-se al Centre Fòrum

Consultes Externes

Al servei de consultes externes s'hi pot accedir
  • Enviat pel metge de capçalera o especialista: Per a una primera visita, el seu metge derivarà al nostre centre mitjançant un volant. Aquesta sol·licitud arriba directament a l'Hospital i vostè rebrà la notificació del dia i hora de la visita per correu.

  • Citat des del Servei d'Urgències: Després d'una atenció urgent, i si el metge ho considera necessari, el Servei d'Admissions d'Urgències li concertarà dia i hora de visita a Consultes Externes.

  • Citat per l'Àrea d'Hospitalització: En el moment de l'alta hospitalària, li concertaran una propera visita a Consultes Externes, per tal de fer seguiment del seu procés.

Àrea Ambulatòria

  • Recomanació d'entrar amb 1 sol familiar/acompanyant.
  • No arribar abans de 15 minuts.
  • Utilitzar la mascareta amb símptomes de tos, febre i/o congestió nasal.