Procés d'atenció als trastorns cognitius i psicogeriatria

Equip d'Atenció Integral Ambulatòria (EAIA)

És un recurs d'atenció ambulatòria de referència per a pacients amb deteriorament cognitiu, malaltia d'Alzheimer i altres demències que té com a objectiu:

 • El diagnòstic etiològic i sindròmic de les persones amb trastorns cognitius/demència.
 • El tractament específic integral.
 • El seguiment especialitzat dels pacients amb trastorn cognitiu que requereixen una atenció experta.

Com a part del tractament integral comptem amb:

 • Programa de psicoestimulació ambulatòria per a pacients amb deteriorament cognitiu lleu i demència inicial.
 • Programa de formació i suport al cuidador.
Hospital de Dia de Trastorns Cognitius

És un recurs amb 25 places d'atenció diürna (d'una durada entre sis mesos i un any) destinat a pacients amb malaltia d'Alzheimer i altres demències, que té com a objectius:

 • Oferir un programa de psicoestimulació integral individualitzat adaptat al pacient i a l'estat evolutiu de la malaltia.
 • Avaluació i tractament integral i prevenció de les situacions de risc i complicacions associades al deteriorament cognitiu (trastorns conductuals, alteracions de la nutrició, caigudes...)
 • Assessorament, formació i suport emocional al cuidador principal (també s'ofereix als altres recursos).
Hospitalització Mitjana Estada

Mitjana Estada Psicogeriàtrica

Recurs d'hospitalització amb 20 llits adreçat a l'atenció de pacients amb deteriorament cognitiu, malaltia d'Alzheimer i altres demències que necessiten un ingrés de curta durada amb els objectius següents:

 • Avaluació, diagnòstic i/o ajust de tractament.
 • Abordatge i tractament de trastorns del comportament.
 • Convalescència i rehabilitació de diferents processos mèdics o quirúrgics.
 • Situació de crisi familiar greu i urgent.

Mitjana Estada Geriàtrica

Recurs d'hospitalització amb 20 llits adreçat a l'atenció de pacients de perfil geriàtric sense deteriorament cognitiu:

 • Ortogeriatria: pacients postaguts amb procés ortogeriàtric (fractura fèmur, vertebral, pelvis, etc.)
 • Neurorehabilitació: pacients amb ictus.
 • Médico-Quirúrgica: pacients post-aguts amb pèrdua funcional potencialment recuperable, secundari a procés post-agut (cirurgia, reaguditzacions patologies cròniques, etc).
Hospitalització Llarga Estada

Llarga Estada Psicogeriàtrica

Recurs d'hospitalització amb 30 llits adreçat a l'atenció de pacients amb malaltia d'Alzheimer i altres demències tributàries d'un ingrés de llarga durada per presentar diferents processos i nivells de dependència amb un grau de complexitat clínica i/o assistencial que requereix recursos tècnics o professionals que no es poden proporcionar a domicili o en un recurs residencial. També preveu ingressos temporals curts per necessitats familiars o de l'entorn (descans o malaltia del cuidador principal, etc.).

Llarga Estada Geriàtrica

Recurs d'hospitalització amb 10 llits adreçat a l'atenció de pacients amb perfil similar a l'anterior però sense deteriorament cognitiu.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat