Procés d'atenció a la rehabilitació psicosocial

Atenció a subaguts

És un dispositiu hospitalari que atén pacients amb una situació psicopatològica que persisteix després del tractament habitual (Centres de Salut Mental i/o Unitat d'Hospitalització Breu) i els hi proporciona teràpies rehabilitadores. L'estada mitjana és de tres mesos aproximadament, el temps necessari per assolir els objectius consensuats per a cada persona a través d'un abordatge intensiu clínic i rehabilitador.

La unitat (H1) disposa de 14 llits per a pacients amb trastorn mental sever:

 • Amb reingressos repetits a les unitats d'aguts.
 • Amb evolució tòrpida i refractària al tractament.
 • Amb sobrecàrrega del suport familiar.
 • Amb abandonament del tractament i no-vinculació.
 • Amb alternativa d'habitatge a l'alta.
 • Sense consum de tòxics en actiu.
 • Sense ideació autolítica greu amb risc de dur-la a terme.
 • Amb previsió d'una estada de tres mesos com a màxim.
 • Usuaris del sector Barcelonès Nord.
Atenció a la mitjana i llarga estada psiquiàtrica

159 llits (H1, H3, Llevant 3 i 4) per a pacients amb trastorn mental sever:

 • Amb descompensació permanent, crònicament aguditzats, d'alt risc per a ells mateixos i/o tercers, amb inestabilitat clínica alta i necessitat de suport elevada.
 • Que requereixen un programa rehabilitador orientat a la consciència de malaltia, el control d'impulsos i el consum de tòxics que els faciliti l'aprenentatge, l' acceptació de límits i la tolerància a la frustració.
 • En fase de reintegració a la comunitat, amb dèficits funcionals i cognitius, però amb una capacitat d'autocura suficient que possibiliti l'assoliment de nivells d'autonomia acceptables.
Centre de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental

Per a pacients amb trastorn mental sever que necessiten tractament rehabilitador i que presenten un nivell suficient d'estabilitat psicopatològica i un suport familiar/tutorial adequat per viure en la comunitat. El servei és un recurs de transició cap a altres recursos prelaborals, laborals i de lleure comunitaris.

Llar - Residència Núria

Servei d'acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, substitutori de la llar, i d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Unitat d'Alta Dependència

Situada al Centre Fòrum, la Unitat d'Alta Dependència és un dispositiu hospitalari que consta de 10 llits per dur a terme l'atenció a persones amb un trastorn mental sever, que necessiten un treball rehabilitador de mig o llarg recorregut, mitjançant un treball integral, amb  programes específic dirigits a:

 • Reducció dels factors que potencien la desadaptació.
 • Tractament  intensiu  psiquiàtric i psicològic.
 • Teràpies de reeducació i rehabilitació funcional que permetin el retorn al mitjà comunitari.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat