Procés d'atenció comunitària i programes especials

Atenció Comunitària

Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

Els CSMIJ donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària a pacients menors de 18 anys. La seva missió és prevenir i atendre -de manera personalitzada, eficaç i efectiva, a través del diagnòstic, l'orientació, el tractament i el seguiment- els nens i adolescents que presenten o estan en risc de desenvolupar trastorns mentals, del comportament i/o amb conductes addictives.

Amb aquest objectiu s'ofereix un model assistencial multidisciplinari de psiquiatres, psicòlegs, infermers i treballadors socials especialistes en salut mental que treballen amb els pacients i les famílies. Per garantir la màxima recuperació i la continuïtat assistencial es requereix la coordinació amb els diferents recursos de la xarxa de salut mental i comunitaris.

ABS de referència dels CSMIJ

 • CSMIJ Ciutat Vella: 1A Barceloneta, 1B Casc Antic, 1C Gòtic, 1D Raval Sud i 1E Raval Nord - Dr. Lluís Sayé.
 • CSMIJ Sant Martí Sud: 10A Vila Olímpica, 10B Ramon Turró, 10C Poblenou i 10D Besòs.
 • CSMIJ Sant Martí Nord: 10E Encants, 10F Camp de l'Arpa, 10G El Clot, 10 H Sant Martí-Verneda Nord,
 • 10I La Pau i 10J Sant Martí-Verneda Sud.
 • CSMIJ La Mina: Sant Adrià del Besòs 2, del municipi de Sant Adrià del Besòs, i Barcelona (part del Barri del Besòs, districte 08019).
Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA)

Els CSMA donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients majors de 18 anys. La seva missió és atendre -de manera personalitzada, eficaç i efectiva, a través del diagnòstic, l'orientació, el tractament i el seguiment- la població adulta amb trastorns mentals severs i trastorns mentals de baixa complexitat, amb la col·laboració de l'atenció primària.

Amb aquest objectiu s'ofereix un model assistencial multidisciplinari de psiquiatres, psicòlegs, infermers i treballadors socials especialistes en salut mental que treballen amb els pacients i les famílies. Per garantir la màxima recuperació i la continuïtat assistencial es requereix la coordinació amb els diferents recursos de la xarxa de salut mental i comunitaris.

ABS de referència dels CSMA

 • CSMA Sant Martí Sud: 10A Vila Olímpica, 10B Ramon Turró, 10C Poblenou i 10D Besòs.
 • CSMA Sant Martí Nord: 10G El Clot, 10 H Sant Martí-Verneda Nord, 10I La Pau i 10J Sant Martí-Verneda Sud.
 • CSMA La Mina: Sant Adrià del Besòs 2, del municipi de Sant Adrià del Besòs.
 • CSMA Martí i Julià: 1 Centre-Can Mariné, 2 Barri Llatí, 3 Singuerlín/Sant Miquel, 4 Riu Nord/Riu Sud, 5 Santa Rosa, 6 Fondo.
Pla de serveis individualitzats (PSI)

És un dispositiu d'intervenció comunitària adreçat a pacients amb trastorns mentals severs (TMS), amb escassa vinculació al tractament i a la xarxa assistencial i amb problemàtica social i/o familiar. Està constituït per un equip multidisciplinari que centra la seva activitat en l'atenció directa a l'usuari i la coordinació entre els serveis que atenen a través del Coordinador del Pla Individualitzat (CPI). L'objectiu és millorar els recursos personals del pacient, la seva qualitat de vida, adherir-lo al tractament i disminuir els ingressos hospitalaris.

Implica el treball conjunt entre diferents nivells assistencials: CSMA, hospitalització d'aguts i subaguts, urgències, hospitals de dia, serveis de rehabilitació comunitària, serveis socials d'atenció primària i tota la xarxa de serveis i recursos per a les persones amb TMS.

 • Equip PSI per a l'àrea de Sant Martí i La Mina
 • Equip PSI per a l'àrea del Barcelonès Nord (Badalona i Santa Coloma de Gramenet)
Hospital de Dia Centre Dr. Emili Mira

L'Hospital de Dia és un recurs sanitari, fonamentalment terapèutic, que inclou aspectes rehabilitadors, de caràcter temporal, amb indicació específica per a pacients amb trastorn mental greu i psicopatologia activa, en règim d'hospitalització parcial, sense pernoctació. El període terapèutic és variable segons el procés i els programes de cada pacient són pactats amb el pacient i la família. Ofereix les prestacions següents: valoració, acollida, diagnòstic, tractament i rehabilitació. També ofereix programes específics: adherència al tractament, habilitats socials, afrontament de l'estrès, programa de famílies, etc.

ASSIR

El Programa Sanitari d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) comprèn un conjunt d'activitats de tipus assistencial, preventiu i educatiu, que tenen com a objectiu donar una assistència sanitària integral a la dona en les diferents etapes de la seva salut sexual. Per aquest motiu s'ha definit una cartera de serveis que respon a diferents necessitats entre les quals l'INAD col·labora i participa en l'atenció psicològica relacionada amb la salut sexual en els diferents moments evolutius de la dona. El nostre suport abasta un ampli sector sanitari de Barcelona: Esquerra i Dreta Eixample, Muntanya i Litoral Mar.

Programes Especials

Unitat de Trastorns d'Ansietat

És un dispositiu especialitzat, pioner i de referència a tot l'Estat espanyol, que atén persones que pateixen trastorns d'ansietat d'alta complexitat. Es tracta d'un servei suprasectorial que respon a les necessitats de la xarxa de salut mental i que atén les persones majors de 18 anys amb orientació diagnòstica primària de trastorn de pànic acompanyat o no d'agorafòbia, fòbia social, fòbies específiques, trastorn d'ansietat generalitzada i trastorn obsessiu compulsiu. L'equip multidisciplinari està integrat per un psiquiatre, un psicòleg i una infermera, que ofereixen avaluació integral interdisciplinària personalitzada, resolució diagnòstica i tractament individual i/o grupal. La Unitat de Trastorns d'Ansietat també fa recerca i ofereix docència i formació per part de personal especialitzat.

EMSE

L'Equip Multidisciplinari de Suport Especialitzat (EMSE) és un dispositiu assistencial de consulta i atenció a les persones amb trastorns psiquiàtrics. Està format per dos psiquiatres i dos infermers que duen a terme atenció telefònica i visites a domicili i ambulatòries. Complementa i dóna suport al Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) a Barcelona. Intervé en situacions especials amb l'objectiu d'afavorir la vinculació a la xarxa de salut dels pacients amb presumpció diagnòstica o diagnòstic de trastorn mental sever.

HDMAR Psiquiatria (Unitat d'hospitalització domiciliària de Psiquiatria)

Dispositiu adreçat a aquells pacients amb Trastorn Mental Sever de les zones de Ciutat Vella, Sant Martí i Sant Andreu, que presenten una situació que sobrepassa les possibilitats d'atenció ambulatòria i que es valora que poden beneficiar-se de l'opció d'evitar un ingrés hospitalari i/o perllongar la seva durada. Els objectius són: disminuir els ingressos dels CSMA, escurçar el temps d'ingrés en la unitat d'aguts i possibilitar el tractament a aquells pacients que no es poden desplaçar a la unitat d'aguts.

Programa d'atenció integral a la Guàrdia Urbana (PAIGUM)

Programa de prevenció, suport i atenció als professionals del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, creat amb l'Ajuntament de la ciutat. Té com a objectiu prevenir, assistir i tractar els trastorns i alteracions mentals, psicològics i psicopatològics. El programa participa així mateix en el procés de capacitació i aptitud per a l'ús d'armes.

PRE-B

Programa de prevenció, suport i atenció adreçat al cos de Bombers de Barcelona, creat amb l'Ajuntament de la ciutat. Té com a objectiu prevenir, assistir i tractar els trastorns i alteracions mentals, psicològics i psicopatològics. El programa també participa en els processos de selecció de personal.

ESPAI

Programa dissenyat específicament per als treballadors dels cossos de seguretat de Catalunya i els bombers de la Generalitat, que té com a objectiu prevenir i identificar els problemes i les patologies de salut mental i addiccions. El programa es coordina amb els serveis de salut laboral a fi de prevenir riscs psicosocials i discapacitats laborals.

PAMEM

Programa que ofereix assistència específica als funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona que tenen cobertura sanitària a través de l'Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM).

Unitat de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica

Programa de col·laboració amb el Servei de Reumatologia del Parc de Salut Mar en què els nostres professionals formen part d'un equip multidisciplinari a la Unitat de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica.

Un psiquiatre avalua els trastorns de l'estat d'ànim i les comorbiditats psiquiàtriques del pacient i un psicòleg n'avalua la personalitat, l'entorn familiar, laboral i social i les capacitats per afrontar la malaltia. També atén pacients d'altres àrees sanitàries que sol·liciten una segona opinió.

Clínica del Dolor

Programa de col·laboració amb el Servei d'Anestesiologia per donar atenció integral i multidisciplinària al pacient amb dolor no oncològic un dia la setmana a la Unitat del Dolor.

Programa de Trastorn Límit de Personalitat

Recurs terapèutic especialitzat per a persones amb trastorn límit de la personalitat. Consta d'un servei ambulatori d'avaluació i tractament format per psicòlegs i psiquiatres amb formació especialitzada. El tractament està basat en la teràpia dialèctica conductual específica per a aquest trastorn, que consta de teràpia individual, grup d'entrenament en habilitats conductuals, consulta telefònica i equip de consulta.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat