HORITZÓ MAR 2030

La institució ha iniciat una transformació 360 que la convertirà en una referència d'excel·lència clínica, capdavantera en recerca i innovació, i amb sensibilitat en cuidar a les persones.

És el moment d'engegar la gran transformació.

Descarrega aquí el nostre pla

1 HORITZÓ 2030

El nou pla estratègic del Parc de Salut Mar sorgeix d'unes necessitats, però també d'un desig: revolucionar i optimitzar la manera en què ens relacionem amb la salut. Fer un sistema més transversal, proper, humà, innovador i sostenible.

Amb una societat cada vegada més envellida i diversa, i l'experiència d'una pandèmia, ens afrontem al repte d'adaptar les noves tecnologies i la digitalització en tots els àmbits de l'organització sanitària i l'obligació de treballar per minimitzar l'empremta ecològica, contribuint així a frenar el canvi climàtic.

Molt més enllà d'un canvi físic en les infraestructures sanitàries, el nou pla està pensat a llarg termini i està conceptualitzat per transformar tota l'organització mitjançant la immersió tecnològica, i ideat amb l'àmplia participació de pacients, professionals i sanitaris.

Estem davant de l'hospital del futur.

Horitzó 2030, el Pla Estratègic 2021-2025 del Parc de Salut Mar, es defineix al voltant de tres eixos i deu prioritats, en l'horitzó de l'any 2030. A més, el Pla conté 28 objectius estratègics assignats cadascuna de les prioritats amb les seves corresponents accions que conformaran el pla d'execució.

Descarrega aquí el nostre pla

2 EIX 1

L'ATENCIÓ A LES PERSONES, PROFESSIONALS I SOCIETAT

I com és un hospital del futur? Un hospital que cuida les persones i el seu entorn, que té en compte la diversitat i l'opinió de pacients i professionals.

3 Prioritats

  • L'atenció als pacients 
  • L'atenció als professionals
  • L'atenció a la societat i el medi ambient: la transformació cap a fora

9 Objectius

3 EIX 2

ASSISTÈNCIA, DOCÈNCIA, RECERCA I INNOVACIÓ

Formem les futures generacions de professionals, investiguem pel progrés de la biomedicina i la societat i treballem per la salut de les persones.

3 Prioritats

  • La transformació assistencial
  • La recerca i la innovació
  • La docència

12 Objectius

4 EIX 3

Organització, transformació digital i infraestructures

El repte és esdevenir un smart hospital, mitjançant la innovació sanitària i digital, i el disseny intel·ligent i personalitzat d'un nou edifici més amable i humà.

4 Prioritats

  • Una organització sostenible i en xarxa
  • La reputació institucional
  • La transformació digital
  • El Nou Hospital del Mar

7 Objectius