Comissió Hospital Sense Fum

El Parc de Salut MAR vol ser coherent amb la seva funció d'institució de salut i per això l'any 2000 va crear la Comissió Hospital Sense Fum amb la finalitat que els seus centres estiguin lliures del fum del tabac. Els efectes nocius del fum del tabac en fumadors i en no fumadors són una realitat confirmada científicament. Diverses lleis i normatives regulen el consum del tabac als centres públics com a mesura per protegir la salut de tota la comunitat. Els professionals dels centres sanitaris tenim una responsabilitat especial en aquest tema, ja que a més de complir amb aquestes lleis també hem de vetllar per la promoció de la salut i per la prevenció de les malalties de la població que atenem. Cal recordar que les malalties derivades del consum del tabac, a part de les que tenen un pronòstic greu a curt termini com el càncer de pulmó, de gola, de bufeta i de ronyó, hi ha entre les que tenen una alta prevalença en la població i un cost social, personal i familiar molt alt, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica i les malalties vasculars, cardíaques o cerebrals.

És el consum de tabac la primera causa de morbiditat i mortalitat prevenible a Catalunya. La llei actual prohibeix el consum de tabac a tots els centres sanitaris (Llei 42/2010). Aquesta és la garantia d'un ambient net, segur i saludable que ens beneficia a tots. 

Descripció i objectius

La comissió es va crear l’any 2000 amb l’objectiu d’aconseguir que en els centres del Parc de Salut MAR no es fumés i per tant es complís la legislació en la màteria dins un marc legal amable.

Quins són els nostres objectius?

 • Mantenir el conveni amb la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i col·laborar en les seves accions i activitats.
 • Contribuir al seguiment de la llei en els centres sanitaris.
 • Organitzar activitats diverses el Dia Mundial Sense fum, 31 de maig.
 • Mantenir informats els professionals sobre la Comissió i activitats.
 • Promoure projectes de recerca relacionats amb el tabac.
 • Fer el seguiment del Programa de Tractament del Tabaquisme per als professionals que treballen al Parc de Salut Mar i suport als pacients ingressats.

Activitats

 • Enquesta de prevalença de consum de tabac entre els professionals.
 • Medició ambiental nicotina / partícules.
 • Programa de Tractament del Tabaquisme a professionals i pacients.
 • Difusió i informació al personal.
 • Dia Mundial Sense Fum.
 • Auditoria interna: observació signes de tabaquisme i fum ambiental a l’hospital.
 • Self-audits i Acreditacions a la Xarxa.
 • Altres intervencions relacionades.
 • Projectes de recerca relacionats amb el tabac.

Equip professional implicat

Es tracta d’un equip multidisciplinar, basat en la incorporació de tots els agents socials representats dins l’empresa: professionals de l’àmbit sanitari, de l’àrea d'atenció a l'usuari, de comunicació, del departament de recursos humans així com representants dels treballadors.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat