Unitat d'Expertesa Clínica de Síndromes de Sensibilització CentralFibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple

La Unitat

Funcionament

L’Equip d’Assistència Primària realitza les interconsultes. La Gestora de Casos avalua les sol·licituds enviades pels diferents CAP i determina, si s’escau, la visita del/de la pacient a la Unitat.

Si està indicat, el/la pacient és visitat/da en una primera entrevista per la Gestora de Casos en un termini màxim de 90 dies. L’objectiu d’aquesta primera entrevista és explicar-li al/a la pacient el funcionament de la nostra Unitat i programar les múltiples visites amb els diferents professionals que treballen a la Unitat (reumatòleg, psicòloga i/o psiquiatre). En aquesta primera entrevista, a més, la Gestora cita el/a la pacient per a la següent sessió informativa i educativa en grup, a càrrec del reumatòleg de la Untiat, que se celebra mensualment al CAP Larrard.

Si durant el procés de visites amb els diferents professionals de la Unitat el/la pacient necessita atenció mèdica addicional, la Gestora de Casos avalua la seva possible derivació amb caràcter d’urgència a l'equip mèdic de la Unitat.

Un cop completat l’esmentat procés de visites, tots el membres de la Unitat reunits en sessió clínica valoren i revisen el diagnòstic, el tractament i l’evolució del/de la pacient. En un termini màxim de 45 dies des de la primera visita amb el reumatòleg, l’equip d’Atenció Primària rebrà l’informe mèdic corresponent per realitzar el seguiment del /de la pacient, llevat de casos en els quals calgui la consulta amb professionals externs a la Unitat o quan el/la pacient necessiti atenció especialitzada en la mateixa Unitat.

Zona de referència

L’àmbit territorial de la nostre Unitat inclou 14 Centres d’Atenció Primària (CAP) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquests són:

 • Barcelona 1A Barceloneta
 • Barcelona 1B Casc Antic
 • Barcelona 1C Gòtic
 • Barcelona 1D Raval Sud
 • Barcelona 1E Raval Nord- Dr. Sayé
 • Barcelona 10A Vila Olímpica
 • Barcelona 10B Ramon Turró
 • Barcelona 10C Poble Nou
 • Barcelona 10D Besós
 • Barcelona 10G El Clot
 • Barcelona 10H Sant Martí Nord
 • Barcelona 10J Sant Martí Sud
 • Barcelona 10I La Pau
 • CAP Larrard (Barcelona 6C Lesseps, per la ubicació annexa a l’Hospital de l’Esperança).

Cercador


Amb el patrocini de:

Ferrer Gelos, expertos en el tratamiento del dolor

Aquesta web ha estat elaborada amb l'assessorament científic del Dr. Josep Blanch i Rubio

Campanyes internes

 • Pla d'igualtat del PSMar
 • Hospitals sense fum
 • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat