Unitat d'Expertesa Clínica de Síndromes de Sensibilització CentralFibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple

Clínica, diagnòstic i pronòstic de la síndrome de la fatiga crònica

Clínica

La síndrome de fatiga crònica no és una condició clínica homogènia però hi ha certes particularitats que és interessant conèixer: la relativa ràpida instauració de la fatiga, sovint associada a una infecció típica com una infecció respiratòria de vies altes o una mononucleosis. Després de la resolució del procés infecciós, el/la pacient queda amb una fatiga persistent, invalidant, així com alteracions del somni i cognitives. L'excessiva activitat física exacerba els símptomes. La història clínica prèvia al SFC no és la clàssica plena de múltiples problemes somàtics com lumbàlgies inexplicades o cefalea crònica. Els/les pacients afectats/ades són individus altament actius que són “desactivats” per la malaltia. Malgrat això, freqüentment existeix una història de trastorns psiquiàtrics. Els símptomes fluctuen amb el temps però no tendeixen a progressar.

Una vegada la malaltia “desencadenant”, si hi ha alguna, es resol, l'exploració física és normal. Encara que els/les pacients normalment refereixen febre, pocs presenten temperatures per sobre de 37,4º. Hi ha artràlgies però sense signes inflamatoris. Hi ha miàlgies però la força muscular està conservada. Les biòpsies musculars són anodines, així com els electromiogrames. La limfadènia és freqüent però no les veritables limfadenopaties. La biòpsia dels nòduls denota hiperplàsia reactiva.

Molts/es pacients amb SFC estan parcial o completament discapacitats per la seva malaltia. El seu aspecte de persones sanes contrasta amb el seu sentiment de malaltia. És comú que els familiars i/o els companys de treball sospitin que són simuladors, el que desenvolupa un cercle viciós de frustració, ira i depressió (1).

Diagnòstic

El diagnòstic es realitza si el/la pacient compleix els Criteris Diagnòstics per a la síndrome de fatiga crònica anteriorment citats (2).

S'ha de realitzar una anamnesis i exploració física completa per descartar possibles malalties causants de la fatiga així com sol·licitar exàmens de laboratori. És un diagnòstic d'exclusió. Les exploracions complementàries aporten poc al diagnòstic ja que aquest, com s'ha esmentat, és d'exclusió. Es recomana unes exploracions complementàries bàsiques.

Exploracions complementàries bàsiques recomanades en la síndrome de la fatiga crònica

 • Hemograma i fórmula leucocitària.
 • Velocitat de sedimentació globular.
 • Proteïna C reactiva.
 • Bioquímica bàsica (perfil hepàtic, renal i iònic).
 • Proteïnograma.
 • Creatincinasa (CK).
 • Hormona estimulant del tiroide (TSH).
 • Anàlisi elemental d'orina.
 • Radiografia de tòrax.

Es poden ampliar les exploracions complementàries només en casos d'alta sospita d'alguna malaltia que pugui presentar-se com a fatiga. S'haurien de valorar la pràctica de les mateixes per personal especialitzat en el maneig de la SFC.

Exploracions complementàries addicionals recomanades en la síndrome de la fatiga crònica

 • Anticossos antinuclears.
 • Factor reumatoide.
 • Serologies de:
  • virus d'Epstein-*Barr.
  • Citomegalovirus.
  • Herpes virus tipus 6.
  • Hepatitis B i C.
  • Malaltia de Lyme.
  • Coombs antibrucelar.
  • Toxoplasmosis.
  • Lues.
 • Marcadors tumorals.
 • Estudi de l'eix hipotàlam-suprarenal.
 • Estudi electrofisiològic muscular.
 • Tècniques d'imatge:
  • Ecografia abdominal.
  • Tomografia computadoritzada cranial.
  • Ressonància magnètica cranial.
 • Biòpsies:
  • Múscul esquelètic.
  • Nervi perifèric.

Es recomana una avaluació psicopatològica que permeti detectar elements ansiosos o depressius significatius.

Pronòstic

El pronòstic per a la recuperació de la funció és en general dolent a curt termini. El pronòstic a llarg termini és una mica millor (3).

Bibliografia

Chronic fatigue syndrome. Clinical practice guidelines--2002. Med J Aust 2002; 176 Suppl:S23.

Fukuda, K, Straus, SE, Hidkie, I, et al. The Chronic Fatigue Syndrome: A comprehensive approach to its definition and study. Ann Intern Med 1994; 121:953.

Joyce, J, Hotopf, M, Wessely, S. The prognosis of chronic fatigue and chronic fatigue syndrome: A systematic review. QJM 1997; 90:223.

Cercador


Amb el patrocini de:

Ferrer Gelos, expertos en el tratamiento del dolor

Aquesta web ha estat elaborada amb l'assessorament científic del Dr. Josep Blanch i Rubio

Campanyes internes

 • Pla d'igualtat del PSMar
 • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat