Processos limfoproliferatius cutanis

Equip Investigador

L'equip investigador no representa un Grup de Recerca de l'IMAS sinó una Xarxa d'investigadors de diferents Hospitals de Catalunya. La Xarxa Temàtica treballa de forma coordinada fa més de 10 anys i està integrada per membres dels Serveis de Dermatologia de l'Hospital del Mar, Hospital de Bellvitge, Hospital Clínic i Hospital de San Pau, i dels Serveis de Patologia i Hematologia respectius.

Les línies de recerca principals del Grup durant els darrers últims anys s'han dirigit a la caracterització biològica dels limfomes primaris cutanis. Varis membres del Laboratori de citogenètica i biologia molecular del Servei de Patologia de l'IMAS participen des de la Unitat de Neoplàsies limfoides dins les activitats de la Xarxa.

Participació a Grups o Xarxes Nacionals o Internacionals

 • Mycosis Fungoides Cooperative Project Group de la European Organization for the Research and Treatment on Cancer (EORTC)
 • Membres de la International Society for Cutaneous Lymphomas (ISCL)

Grup de Recerca

Investigadors del Grup de Recerca "Neoplàsies Hematològiques" del Programa de Càncer de l’IMIM-Hospital del Mar (Fundació Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona).

Projectes actuals

 • Disseny i realització d'un registre informatitzat dels limfomes cutanis a Catalunya.
 • Estudi d'arrays d'Hibridació Genòmica Comparada (HGC) de lesions de micosi fungoidetumoral i limfomes cutanis primaris CD30+ de cèl·lulesT.
 • Estudi de lesions moleculars i expressió de NFkB a limfomes cutanisprimaris B de la zona marginal.
 • Estudi dels mecanismes de tropisme cutani a lesions incipients i avançades de micosi fungoide.

Participació a projectes finançats

 • Beca Fons d'Investigacions Sanitàries de la Seguridad Social (FISS) 2005:
  Estudi citogenètic dels limfomes cutanis primaris CD30 positius i MF en fase tumoral  mitjançant arrays d'HGC.
  Investigador principal: Blanca Espinet
  Període 2006-2008
 • Beca Marató 2005
  Caracterització genètica del limfomes de la zona marginal: nodals, esplènics primaris i extranodals del tipus MALT.
  Investigador principal: Francesc Solé Ristol
  Període 2006-2008
 • Beca Leo 2007:
  Caracterització del fenotipus  i del patró d’ expressió gènica de les cèl·lules T CLA+ circulants als limfomes cutanis de cèl·lules T (micosis fungoide).
  Investigador principal: Ramon M. Pujol
  Període 2006-2008

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat