Limfomes cutanis

Aquesta Unitat es dedica a l’estudi i tractament dels processos limfoproliferatius cutanis, i de forma més específica als limfomes cutanis. És una Unitat que treballa de forma coordinada amb els Serveis de Patologia i d'Hematologia de l'Hospital, i també amb altres Centres integrats a la Xarxa Temàtica de Limfomes Cutanis de Catalunya (un grup de treball coordinat amb altres Centres de Catalunya especialitzats en l’estudi dels limfomes cutanis). Participa també en les activitats de diverses institucions internacionals dedicades a aquesta patologia.

Els limfomes cutanis primaris constitueixen un grup de processos poc freqüents en els que existeix una afectació cutània exclusiva sense evidència d’afectació extracutània (fora de la pell). Es divideixen fonamentalment en 2 grups: Limfomes cutanis de cèl·lules T (70%) i limfomes cutanis de cèl·lules B (30%). Solen ser malalties d’evolució crònica i recurrents i que precisen una atenció continuada i especialitzada. La micosi fungoide és la forma més freqüent de limfoma cutani de cèl·lules T, mentre que el denominat limfoma cutani primari B de la zona marginal és la variant més freqüent de limfomes cutanis de cèl·lules B. Les dues entitats solen ser habitualment processos d’evolució crònica i poc agressiva, encara que dins el grup de limfomes cutanis hi ha diferents entitats amb evolució variable.

La Unitat té a l’abast les tècniques diagnòstiques específiques d’un centre d’alt nivell dins l’estudi dels processos limfoproliferatius: estudi clínico-patològic, immunofenotípic (estudi amb àmplies bateries d’anticossos monoclonals), genotípic (estudi de reordenament genètic [ADN] dels receptors antigènics limfoides i demostració del caràcter monoclonal limfoide T o B a partir de diferents teixits- pell, sang, ganglis limfàtics), estudi immunocitoquímic, citomorfològic, citogènètic i anàlisi mutacional (estudi mutacions específiques). L'equip de la Unitat té una àmplia i dilatada experiència terapèutica i en aquells casos amb afectació extracutània, l’aproximació terapèutica es planteja de forma coordinada amb els Servei d’Hematologia.

Està dotat de totes les eines necessàries per al tractament dels limfomes cutanis: PUVAteràpia, mostasses nitrogenades tòpiques, interferó, bexarotè (micosi fungoide), anticossos monoclonals, radioteràpia , etc.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat