Recomanacions postoperatòries

És relativament freqüent que la incisió practicada sagni, especialment en les primeres hores desprès de la cirurgia. Això pot controlar-se aplicant una pressió constant a la zona sagnant amb una gasa durant 15 minuts.

Si el sagnat continua cal repetir el procediment anterior durant 15 minuts  més. Si malgrat això la ferida continua sagnant haurà de trucar  al nostre dispensari (Dr. Toll, Telèfon: 93.248.33.80. De dilluns a dijous de 8 a 17:00 hores i el divendres de 8 a 15:00 hores) o venir al Servei de Urgències de l’Hospital del Mar.

Si té molèsties un cop acabada la intervenció pot prendre Paracetamol (Gelocatil ®, Termalgin ® …) o Nolotil ®. NO PRENGUI  aspirina, ibuprofè, ni begui alcohol, donat que aquestes substàncies poden afavorir el sagnat de la ferida recent.

Per a afavorir la cicatrització és preferible que eviti fumar. Si no pot abstenir-se intenti limitar-ho a 10 cigarretes al dia com a màxim.

Cures de la ferida

  • Desprès de 48 hores ha de retirar el embenatge de la ferida i netejar suaument la mateixa amb gases mullades amb aigua oxigenada o sèrum fisiològic.
  • Apliqui Vaselina o Crema antibiòtica (Bactroban ®, Plasimine ® o Fucidine ®) amb una gasa.
  • Tapi la ferida amb una gasa i esparadrap.
  • És un mite popular que les ferides curen millor estant exposades a l’aire. Les ferides curen millor i amb millors resultats cosmètics estant cobertes.
  • Ha de canviar el embenatge una vegada al dia. Si el embenatge es mulla ha de canviar-lo.
  • Pot dutxar-se  però tracti de mantenir el embenatge sec.
  • Vagi a retirar els punts al seu ambulatori de referència el dia que se li refereixi.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat