Informació d'interès per a la ciutadania

En aquest espai podràs trobar la informació relacionada amb les mesures extraordinàries en el centres del Parc de Salut Mar per fer front a la COVID-19.

Horaris, accessos i visites, per a familiars i acompanyants

Visitar-se a l'Hospital

Quines mesures de prevenció cal seguir durant l'estada als centres del PSMAR?

Informació clínica a familiars de pacients ingressats

Recollir medicació ambulatòria

Com puc contactar per resoldre dubtes de pacients amb ELA?

Els professionals que formen part de la Unitat Multidisciplinària d'ELA de l'Hospital del Mar ha creat una plataforma que els permetrà atendre i resoldre els dubtes i peticions d'informació dels pacients amb aquesta malaltia, així com dels seus familiars i cuidadors. A aquesta plataforma, creada amb el nom de Contact-ELA, es podran adreçar a través de la xarxa social Twitter, correu electrònic i videoconferència.

Aquesta plataforma no es limita als pacients que tenen com a centre de referència l'Hospital de la Mar, ha que està oberta a Totas les persones de tot l'Estat que pateixen ELA. A través de Contact-ELA, tindran accés a professionals de Neurologia, Pneumologia, Medicina Física i Rehabilitació, Fisioteràpia Respiratòria, Nutrició, Psicologia i Neuropsicologia.

Les consultes es podran adreçar a través del perfil de Twitter @ContactELA, el correu electrònic umela@parcdesalutmar.cat i la direcció de Skype UMELA MAR . Al seu torn, la Fundació Miquel Valls ha posat a disposició d'aquestes persones un telèfon de contacte de suport psicològic: 673 170 472.