Visitar a un familiar als centres del Parc de Salut Mar

Aquest règim de visites se seguirà sempre que la situació epidemiològica ho permeti i en unitats no covid i que no estiguin en situació de brot.

NORMES GENERALS:

  • Visites de 10.00 a 20.00 (consultar especificacions de cada unitat a l'apartat de centres).
  • Preferentment sempre el mateix acompanyant amb pauta de vacunació completa.
  • Higiene de mans
  • Ús obligatori de mascareta. Les persones visitants les hauran de portar de casa:
    • Mascareta FFP2: Unitats COVID o sospita de COVID, Unitats en brot i pacients amb patologia respiratòria que es trobin a la Unitat de Cures Intensives (UCI).
    • Mascareta quirúrgica: La resta d'unitats
  • Amb l'objectiu d'evitar possibles infeccions als pacients, no es poden portar plantes, flors, pelutxos i/o menjar. 

En moments concrets aquest règim es pot veure modificat segons l'AFORAMENT dels espais i a criteri dels responsables de cada àrea.

2 Visitar-se als centres del Parc de Salut Mar

Informació pràctica sobre com visitar-se als centres del Parc de Salut Mar.

Més informació

3 Més informació

Si necessiteu més informació us podeu adreçar al Servei d’Atenció a la Ciutadania

4 Tractament de dades personals

En cas que un pacient ens hagi facilitat el vostre número de telèfon com a persona de referencia, rebreu la informació actualitzada sobre el règim de visites a través de missatge SMS. Podeu consultar la informació sobre el tractament de les vostres dades a /ca/legal/