Malalties, indicacions quirúgiques i opcions tècniques

ESÒFAG

 • Càncer
 • Disfàgia oro-faringea i diverticle de Zenker
 • Trastorns motors de l'esòfag. Acalàsia
 • Enfermetat per reflux gastroesofàgic
 • Esòfag de Barrett
 • Hèrnies de hiat
 • Reconstruccions complexes de l'esòfag

ESTÒMAC

 • Càncer
 • Tumors de l'estroma gastrointestinal (GIST)
 • Úlcera gastroduodenal i les seves complicacions
 • Gastroparesia i síndromes postgastrectomia
 • Cirurgia de l'obesitat greu
 • Via d'accès enteral: Gastrostomies

INTESTÍ PRIM

 • Obstrucció i fístules
 • Tumors malignes de l'intestí prim
 • Enfermetat de Crohn
 • Diverticles
 • Via d'accés enteral: Jejunostomies

CÒLON I RECTE

 • Càncer de còlon i recte (Primari i recurrent)
 • Pòlips colorrectals
 • Tumors retrorrectals
 • Enfermetat diverticular del còlon
 • Enfermetat inflamatòria del còlon
  • Enfermetat de Crohn
  • Colitis ulcerosa
 • Disfuncions del sòl pèlvic:
  • Prolapse rectal
  • Rectocele
  • Incontinència fecal
 • Fístules rectouretrals i rectovesicals
 • Avaluació i cirurgia de l'estrenyiment
 • Enfermetat ano-rectal:
  • Hemorroïdes
  • Abscessos
  • Fístules
  • Fisura anal
  • Pòlips
 • Enfermetats de l'apèndix
 • Reconstruccions complexes del còlon

ABDOMEN I PARET ABDOMINAL

 • Tumors retroperitoneals
 • Hèrnies incisionals
 • Hèrnies inguinals
 • Hèrnies crurals
 • Altres hèrnies

ENDOCRÍ

 • Goll multinodular, nòduls i quists de tiroide
 • Càncer de tiroide
 • Hipertiroïdisme
 • Hiperparatiroïdisme primari i secundari 
 • Adrenals:
  • Síndrome de Cushing
  • Feocromocitoma
  • Adenomes
  • Aldosteronoma
  • Càncer
 • Síndromes endocrins múltiples

FETGE I VIES BILIARS

 • Tumors hepàtics primaris o metastàtics
 • Tumors benignes i quists
 • Litiasis biliar-colecistectomia laparoscòpica
 • Estenosis biliars benignes
 • Càncer de la vesícula biliar
 • Càncer de les vies biliars

PÀNCREES

 • Càncer de pàncrees i periampul·lar
 • Tumors insulars pancreàtics
 • Pancreatitis aguda i crònica
 • Tumors quístics del pàncrees

MELSA

 • Esplenectomia oberta o per laparoscòpia

MELANOMA

 • Excisió primaria del tumor
 • Biòpsia del gangli sentinella
 • Disecció ganglionar

SUPORT A LA PLATAFORMA ONCOLÒGICA

 • Col·locació de Port-a-cath
 • Col·locació de vies d'accès enteral

UNITATS CLÍNIQUES

 • Cirurgia endocrina
 • Cirurgia gastro-intestinal
 • Cirurgia colorectal
 • Cirurgia hepato-bilio-pancreàtica
 • Cirurgia general i patologia mamària
 • Cirurgia d'urgències

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat