Unitat d'Obesitat greu i cirurgia bariàtrica

L'obesitat és un problema mundial de creixent prevalença. En les seves etapes menys severes, l'obesitat es pot controlar amb el maneig de la dieta i un programa d'exercici regular.

En l’àmbit de la medicina, el terme obesitat greu es defineix com un índex de massa corporal (IMC) superior a 40kg/m². Aquest càlcul depèn tant de l'alçada com del pes de les persones. Diverses complicacions potencialment mortals com la diabetis, la hipertensió arterial i la malaltia de l'artèria coronària estan associades amb aquesta condició. Les pràctiques mèdiques de reducció de pes sovint no produeixen bons resultats en aquestes situacions. La intervenció quirúrgica pot estar indicada per a detenir l'augment de pes, aconseguir la pèrdua de pes i revertir algunes de les afeccions mèdiques relacionades amb l'obesitat descrites anteriorment.

Per a donar una sortida a aquesta malaltia, el 2004 es va iniciar el programa de Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica de l'Hospital de la Mar, liderat pels Serveis d'Endocrinologia i Cirurgia General. Des de l'inici fins a l'actualitat ha canviat molt la visió respecte a la malaltia que, temps enrere, es considerava poc més que un problema estètic.

La Unitat compta amb:

  • Equip professional multidisciplinar: endocrinòleg, cirurgià gàstric, anestesiòleg, psicòleg, psiquiatra, nutricionista, rehabilitador, infermeres de quiròfan especialitzades i d’unitat d'hospitalització i infermera gestora de casos.
  • Equipament: bàscules, cadira adequada a les consultes, 2 llits especials i càmera laparoscòpia 3D.
  • Altres: protocols d'actuació, equip multidisciplinari, registres  de pacients i via clínica.