Decisions compartides

VALORAR I COMPARAR

Què implica generalment?

Vigilància activa

Seguiment periòdic a llarg termini que implicaria la realització de proves mèdiques amb determinada periodicitat:

  • Ressonància magnètica de la pròstata en el moment del diagnòstic, durant el seguiment i als dos anys.
  • Biòpsia de pròstata al cap d'un any del diagnòstic.
  • Visites mèdiques cada 3 o 6 mesos a l'inici, incloent anàlisi de sang i ocasionalment tacte rectal.

En cas de sospitar que la malaltia progressa, en qualsevol moment del seguiment, podrà ser necessària una revaloració per plantejar un canvi de tractament.

Radioteràpia o braquiteràpia

Amb la radioteràpia de feix extern, la radioteràpia es dirigeix al càncer. En general, el tractament es realitza cinc vegades a la setmana durant 3-9 setmanes.

Per a la radioteràpia interna, la braquiteràpia, un metge injecta material radioactiu a la pròstata.


Es necessita temps, potser un any o més, per saber a través dels resultats de les proves si el càncer ha estat eliminat.

Cirurgia

Estarà adormit durant la intervenció.

Vostè estarà ingressat a l'Hospital del Mar uns 2 dies aproximadament.


Després de la cirurgia, de 7 a 10 dies, tindrà un tub prim i flexible anomenat sonda en la seva bufeta per drenar la seva orina. Després de la cirurgia, es realitzaran proves periòdiques i visites al metge per esbrinar immediatament si el càncer ha tornat o ha crescut (en cas de no haver pogut extirpar completament el càncer).

Quins són els beneficis?

Vigilància activa

Els efectes secundaris són mínims i preserven la qualitat de vida del pacient.

Radioteràpia o braquiteràpia

La radioteràpia pot ser una millor opció per als homes que volen evitar els efectes secundaris de la cirurgia.

Pot ser una millor opció per als homes que tenen altres problemes de salut que fan que la cirurgia sigui massa arriscada.

Cirurgia

Eliminació física de la malaltia.

Eliminació física de la pròstata, que en casos que hi hagi prèviament una dificultat per orinar, poden para orinar, poden alleujar-se.

Anàlisi completa de la pròstata, descartant altres focus de tumor. En el seguiment, més facilitat per detectar si el càncer ha reaparegut.

Quins són els riscos i efectes secundaris?

Vigilància activa

Que la malaltia progressi i no es pugui fer tractament curatiu.

Radioteràpia o braquiteràpia

El càncer podria tornar o créixer.

Pot causar problemes intestinals, com un impuls sobtat de moure els intestins. Aquesta simptomatologia pot acabar convertint-se en malalties cròniques.

Pot causar sagnat crònic a l'orinar que pot requerir tractament.

Pot causar problemes per orinar: si vostè té dificultats per orinar, aquestes poden empitjorar.

Pot causar problemes d'erecció. L'equip assistencial l'informarà de les probabilitats que això passi en el seu cas concret, així com de les possibilitats de millora després de la radioteràpia. Això inclou medicació, a curt o a llarg termini, i fins i tot l'operació per implantar pròtesis de penis.

També podria desenvolupar tumors secundaris a llarg termini (com el tumor de bufeta o de recte) en una proporció molt petita de casos.

Cirurgia

El càncer podria tornar o créixer.

La cirurgia pot comportar incontinència urinària. En aquest cas, caldria valorar el seu grau d'incontinència urinària, és a dir, si és de menor o major intensitat i les opcions de tractament.

Dins de les opcions que existeixen en l'actualitat per a la incontinència urinària es troben la rehabilitació, la utilització de compreses o fins i tot la intervenció quirúrgica.

Poden aparèixer problemes d'erecció després de la cirurgia. El seu metge l'informarà de les probabilitats que això passi en el seu cas concret, així com de les possibilitats de millora després de la intervenció. Això inclou medicació, a curt o a llarg termini, i fins i tot l'operació per implantar pròtesis de penis.