Servei d'Anàlisis Clíniques i Bioquímica de l'Hospital del Mar

La detecció i el tractament precoç de malalties és clau per millorar-ne el pronòstic

L'Àrea de Diagnòstic Integrat de l'Hospital del Mar, amb un sistema d'informació avançat, obre les portes a millorar el diagnòstic de les malalties, a personalitzar els tractaments i a impulsar la medicina preventiva. La intel·ligència artificial ofereix un suport al diagnòstic que facilita la detecció de malalties i lesions i la predicció de l'efectivitat d'un determinat tractament i de l'evolució del pacient, de manera que obre les portes a una medicina més preventiva i personalitzada.

Al Servei d'anàlisis clíniques i bioquímica de l'Hospital del Mar analitzem més de 5 milions de determinacions anuals, que permeten generar informació per a la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic, el tractament i el seguiment de les malalties. Comptem amb un ampli ventall de sistemes analítics d'alta tecnologia i un catàleg de proves innovadores i d'alta complexitat que ens fan ser un hub d'excel·lència.

El Servei d'Anàlisis clíniques i bioquímica de l'Hospital del Mar es dedica a l'estudi de diferents paràmetres biològics a partir de mostres de diversos fluids del cos humà, com sang, orina o líquids estèrils.

Estudis de sensibilitat bacteriana

L'aparició de bacteris cada vegada més resistents fa que calgui estudiar de manera específica la sensibilitat d'antibiòtics concrets a dosis concretes davant de determinades soques.

Aquests tipus d'estudis de farmacocinètica i farmacodinàmica (PKPD), mitjançant l'estudi de corbes de letalitat o el sistema hollow fiber, s'han desenvolupat amb la col·laboració del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar i és un dels pocs sistemes que hi ha implantats a Espanya.

Aquests estudis PKPD també serveixen per a determinar el nivell de fàrmacs, especialment antibiòtics i antifúngics en el cas d'infeccions greus, són necessaris per assegurar que arriben als nivells terapèutics. Des del laboratori es fan les determinacions del fàrmac i des del Servei de farmàcia, l'estudi de la dosi que s'ha d'administrar a partir d'aquesta informació.

Seqüenciació del virus SARS-CoV-2

El seguiment de noves variants de SARS-CoV-2 és una eina important per a la vigilància epidemiològica del virus i la presa de decisions.

La detecció de la diversitat de variants de SARS-CoV-2 que circulen requereix la seqüenciació sistemàtica dels virus detectats. L'aparició de noves variants que augmenten la transmissibilitat del virus, la seva virulència o que escapen a l'acció dels anticossos generats després de la infecció natural o la vacunació, és molt rellevant per a prendre mesures de salut pública per al control de la pandèmia.

Marcadors de dany cardíac per predir l'evolució de pacients de COVID-19

Investigadores i investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) en col·laboració amb el mateix Hospital del Mar han validat la utilitat de la detecció en sang de la proteïna troponina-T (hs-CTnT) i el pèptid natriurètic cerebral (NT-proBNP), dos indicadors de dany cardíac, com a predictors de risc de complicació per COVID-19.

L'anàlisi d'aquests marcadors cardíacs mitjançant una simple analítica de sang en el moment de l'ingrés dels pacients, permetria seleccionar a aquells pacients amb més risc de complicacions, i, per tant, optimitzar de manera precoç l'estratègia terapèutica.

Aquests resultats obren la possibilitat de realitzar un ràpid pronòstic de l'evolució de la infecció, i permetrien personalitzar el tractament per a aquells pacients de major risc.

Identifiquen dos marcadors de dany cardíac com a predictors de risc en pacients amb COVID-19

Quines proves fem?

 • Bioquímica general, on s'analitzen molècules com la glucosa, el colesterol i altres.

 • Immunoassaig, que inclou la major part d'hormones i marcadors tumorals.

 • Immunologia: estudis relacionats amb l'estat immunitari i processos d'autoimmunitat.

 • Hematologia: estudia les cèl·lules de la sang.

 • Farmacologia.

 • Microbiologia i parasitologia, amb les diferents subseccions, dedicades a l'estudi dels patògens.

 • Biologia Molecular, amb un vessant més relacionada amb la microbiologia, d'estudi molecular de patògens, i una altra de genètica, vinculada amb les malalties causades per trastorns genètics.

Anàlisis clíniques més innovadores

 • Diagnòstic de la infecció aguda de COVID-19 (PCR). Tècnica complexa que es realitza a l'àrea de microbiologia clínica i que requereix d'un equipament d'automatització que inclou determinats reactius, substàncies que provoquen una reacció química a la mostra que desvetlla la presència del SARS-CoV-2. El procés per obtenir els resultats de la mostra biològica, que s'extreu d'un bastonet de la nasofaringe del pacient, triga entre 5 i 12 hores.
 • Diagnòstic de la presència d'anticossos de COVID-19 (test serològic). Permet detectar la presència d'anticossos del SARS-CoV-2 a partir d'una mostra de sang. Es tracta dels denominats tests ràpids, que no necessiten un equipament específic, sinó que funcionen com una tira reactiva que genera el resultat en uns 15 minuts. S'ofereixen també els assajos ELISA, amb uns resultats més fiables que els denominats tests ràpids i que no només serveixen per detectar anticossos a la sang sinó el seu nivell de concentració, i la tècnica CLIA, una prova encara més sensible i específica.

 • Anàlisi dels metabòlits no oxidatius d'etanol. Aquesta anàlisi permet identificar el perfil d'abstinència alcohòlica i les possibles recaigudes en persones que realitzen tractaments de deshabituació alcohòlica. Es tracta d'una nova prova de confirmació molt útil que aporta informació dels possibles consums d'alcohol inesperats, detectables gràcies a la sensibilitat i especificat superior d'aquesta anàlisi.

 • Anàlisi de la concentració de l'amoni. L'anàlisi de la concentració de l'amoni en plasma permet escurçar el temps de resposta per al tractament de pacients que, per la seva complexitat en certs processos de malaltia, requereixen una atenció mèdica urgent. Mesurar la concentració d'amoni en plasma permet detectar alguns trastorns congènits del metabolisme relacionats amb el cicle de la urea, acidèmies orgàniques, la síndrome d'hiperinsulisme o hiperamonemia i el coma d'origen desconegut. També permet dur a terme un diagnòstic precoç de la síndrome de Reye o determinar l'origen de canvis de conducta o en el grau de consciència de persones amb cirrosi hepàtica avançada.

 • Automatització de l'índex sèric. Implantació de l'índex sèric automatitzat per a la millora de la detecció de l'hemòlisi -desintegració dels glòbuls vermells-, lipèmia i icterícia en mostres de sèrum per tal d'obtenir dades analítiques exactes que permetin prendre decisions clíniques acurades.

 • Proteïnes relacionades amb la malaltia d'Alzheimer. L'estudi d'algunes proves bioquímiques en líquid cefalorraquidi, com la proteïna beta-Amiloide o la proteïna Tau, aporten una informació objectiva molt important per a la detecció d'algunes causes importants de deteriorament cognitiu progressiu com la malaltia d'Alzheimer.

 • Estudis de sensibilitat bacteriana. L'aparició de bacteris cada vegada més resistents fa que calgui estudiar de manera específica la sensibilitat d'antibiòtics concrets a dosis concretes davant de determinades soques. Aquests tipus d'estudis de farmacocinètica i farmacodinàmica, mitjançant l'estudi de corbes de letalitat o el sistema hollow fiber, s'han desenvolupat amb la col·laboració del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar i és un dels pocs sistemes que hi ha implantats a Espanya.

 • Diagnòstic de malalties de major impacte. La creació del Servei de Diagnòstic Integrat converteix l'Hospital del Mar en un centre d'excel·lència i de referència en el diagnòstic de precisió i en la medicina personalitzada en l'àmbit oncològic, concretament en la detecció d'aquells tipus de càncer amb més prevalença entre la població.