Alteracions sexuals

 • Disminució de la rigidesa de l'erecció o disfunció erèctil. En el cas de la prostatectomia radical, la disfunció erèctil es produeix immediatament després de la cirurgia, i després, en els dos primers anys, hi ha una recuperació. A la radioteràpia, el deteriorament és a l'inversa, progressiu des de l'inici del tractament i d'aparició més tardana.
 • Alteracions en l'ejaculació. A la prostatectomia radical, a més de la pròstata, s'extirpen també les vesícules seminals, de manera que després de la cirurgia no es torna a ejacular. No obstant això, les sensacions de plaer i orgasme es mantenen, és que s'anomena "orgasme sec".
 • Disminució de la libido o desig sexual: conviure amb un càncer no és fàcil i pot repercutir en l'estat d'ànim i en les ganes o el desig de mantenir relacions, disminuint el desig sexual.
 • Alteracions en la forma del penis. Les cicatrius de la intervenció o els tractaments poden retraure el penis.
 • Alteracions en l'orgasme. Un 30-40% dels pacients intervinguts de prostatectomia
  radical refereixen que tenen orgasmes menys plaents i un 20-30% no aconsegueixen arribar al orgasme després de la cirurgia. A vegades també es pot sentir un dolor lleu, que sol desaparèixer amb el temps.
 • Incontinència urinària durant l'orgasme i durant la relació sexual.
 • Infertilitat. La impossibilitat d'ejacular és una causa d'infertilitat. Si encara es vol tenir fills, és important comunicar-ho al metge abans d'iniciar els tractaments, ja que ell podrà oferir alternatives per preservar el semen (congelació).

Com abordar la disfunció erèctil

Tractament mèdic

 • Tractament farmacològic: hi ha dos tipus de medicaments per al tractament de la disfunció erèctil: orals i locals. Els tractaments orals consisteixen en la presa d'una pastilla un temps abans de mantenir la relació sexual. Els fàrmacs locals s'administren directament al penis, ja sigui en forma de "gel" dins la uretra o en forma d'injectable al penis.
 • Tractament quirúrgic: en cas que no funcionin o no tolerin els tractaments farmacològics, hi ha diferents tipus de dispositius (pròtesis) que es col·loquen a l'interior del penis per dotar-lo de la rigidesa necessària. Són molt discrets i estan recolzats per l'alta satisfacció que refereixen els pacients que els han utilitzat.
 • Tractament mecànic: són les anomenades bombes de buit. Són dispositius senzills: el penis es col·loca a l'interior d'un tub, que en produir una pressió negativa crea una erecció per aspiració. Aquests dispositius són segurs i han mostrat bons resultats.

Tractament psicològic

És un suport psicològic integral que inclou la dimensió sexual, amb la finalitat de reduir el malestar emocional de
els pacients i proporcionar-los eines vàlides que els permetin recuperar i normalitzar la seva vida sexual i afectiva.

Fisioteràpia del sòl pèlvic

La musculatura del sòl pèlvic (MSP), especialment l'esfínter extern uretral, l'esfínter anal i els puboperineals són fonamentals en la funcionalitat sexual. La fisioteràpia pèlvica busca el control d'aquests músculs. Per això, és important conèixer l'anatomia pèlvica i saber identificar la zona per ser capaços de realitzar una contracció eficient i controlada.