Què fem

L’equip Obstetrícia de l’Hospital del Mar i de l’ASSIR ofereixen el control de l’embaràs, part i puerperi, amb tot un seguit de visites i proves basades en les directrius del Departatment de Salut pel control òptim de l’embaràs, respectant els drets sexuals i reproductius de la dona. Això implica oferir diferents alternatives basades en l'evidència científica per poder prendre decisions informades i de forma autònoma durant l'embaràs, el part i el postpart.

Control de l’embaràs

Assistècia al part

Control puerperal

Suport psicològic