Assistència a domicili

L'Hospital del Mar ofereix un programa d'assistència domicialiària, durant els primers dies a casa, coordinant l'atenció al postpart, de les puérperes i els seus nadons. El servei d'atenció domiciliària dóna, també, cobertura telefònica per dubtes durant el postpart, a la que poden accedir totes les dones de la nostra zona d'influència.

Els nostres objectius son garantir la seguretat del binomi mare/nadó dins del seguiment del protocol d'atenció i acompanyament al naixement, marcats pel Departament de Salut, el qual recomana fer la primera visita de postpart a domicili com a primera opció, independentment del tipus d'alta. També garantir el contínuum assistencial de totes les dones que tenen una alta precoç i han parit a l’Hospital del Mar i/o de la nostra àrea d'influència.

Segons el Protocol d'atenció i acompanyament al naixement a Catalunya, el moment de l'alta de la mare i el seu nadó vindrà donat per la seva evolució clínica. L'alta hospitalària després d'un part, en els parts no complicats, habitualment es dóna a les 48h. En aquest moment, s'ha d'informar sobre la conveniència de realitzar les visites de control a l'atenció primària al cap de 2-3 dies per part del professionals de llevadoria i de pediatria.

La durada de l'estada hospitalària només depèn, per tant, de l'evolució de la mare i el nadó com a binomi: l'estabilitat física del nadó i de la mare, la capacitat d'autoconfiança dels progenitors per cuidar el nadó i el suport de la mare i el nadó tant a nivell familiar com de la comunitat.

En el cas de les dones sanes que sol·licitin l'alta precoç desprès d'un part, es prioritzarà la visita domiciliària per part de la llevadora del ASSIR corresponent per tal d'assegurar la continuïtat assistencial i la realització del test de cribratge de metabolopaties congènites al nadó en el temps adequat. L'alta pot ser precoç ( a les 24 hores postpart) o molt precoç, ( a les 8-12 hores postpart).