Cartera de Serveis

Continuar captant la innovació dins l'organització, donant suport a la gent innovadora i ajudar-los a diferents nivells.

Desenvolupar serveis que no impliquin creixement en estructura física. Amb el desenvolupament de l'atenció no presencial, podem oferir més serveis, de major proximitat, amb major eficiència i amb garantia de seguretat.

Serveis de Telehealth, que inclou:

  • Telemedicina,
  • Teleassistència,
  • Telediagnòstic,
  • etc...

Anàlisi de les dades. No parlem només de Big data, d'anàlisi de dades per temes, sinó veure si podem aportar valor a partir de l'anàlisi de les dades com per exemple, desenvolupant eines de suport a la decisió.