Notícies

31 de maig de 2017 - Informació general

Comunicat de la direcció sobre l'increment de plantilla a diferents serveis de l'edifici nou de l'Hospital del Mar

Comunicat de la direcció sobre l'increment de plantilla a diferents serveis de l'edifici nou de l'Hospital del Mar

En relació a la informació emesa pel Comitè d’Empresa del Parc de Salut Mar (PSMAR) relativa a la suposada manca de personal al servei d’urgències de l’Hospital del Mar, la direcció del PSMAR vol manifestar les següents consideracions:

Recentment el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha autoritzat un increment anual de 6,5 MEUR en el pressupost del PSMAR destinats a finançar més activitat assistencial. Al mateix temps, el CatSalut aporta un finançament addicional d’1,7 MEUR, també anual, per tal de donar resposta a les necessitats originades per la posada en marxa del nou edifici de l’Hospital del Mar. En aquest sentit, més d’1MEUR del finançament addicional es destinarà a incrementar la plantilla equivalent a 40 hores en 32 professionals, principalment infermeres, auxiliars d’infermeria i portalliteres. La resta de la dotació pressupostària s’assignarà al finançament de les despeses estructurals.

En aquest context, malgrat mantenir-se la mateixa àrea de referència (Ciutat Vella i Sant Martí) i no preveure’s un increment en l’activitat d’urgències ni en l’obstètrica, s’ha decidit revisar i ampliar la dotació pressupostària per l’augment de superfície, més de 15.000m2, que impliquen les noves instal·lacions.

L’edifici nou de la primera fase de les obres del projecte integral de remodelació i ampliació de l’Hospital del Mar va entrar en funcionament el passat 23 de maig amb l’inici d’activitat del servei d’urgències, mentre que els tractaments d’oncologia radioteràpica van començar el 25 de maig i l’activitat als hospitals de dia es va iniciar, esglaonadament, a partir del 30 de maig i s’aniran desplegant esglaonadament fins a principis de juny, en funció de l’especialitat. Pel que fa a les noves urgències d’obstetrícia i ginecologia, la posada en marxa s’ha previst per al proper mes de setembre.

© 2006 - 2018 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat