Publicaciones

 • Desembre 2005 · Memòries

  Memòria Tècnica IMAS 2004

  Òrgans de direcció. Àrea d'influència. Activitat assistencial. Qualitat. Docència. Recerca. Recursos Humans. Compte de resultats. Inversions. Resum per centres.

 • Setembre 2005 · Memòries

  Memòria IMAS 2004

  L'any 2004 ha estat el segon any del Pla economicofinancer 2003-2007 de l'IMAS i també de l'any de la negociació del conveni col·lectiu 2004-2007, i en aquest marc els resultats de l'exercici s'han ajustat a aquest escenari.

 • Setembre 2005 · Memòries

  IMAS en dades 2004

  Resum de les dades més rellevants d'aquest darrer any

 • Octubre de 2004 · Memòries

  Memòria IMAS 2003

  Memòria de Comunicació

  L'IMAS, com tota institució sanitària pública actual, ha d'integrar en la seva atenció sanitària de qualitat, a més dels elements de competència tècnica i d'orientació a les persones, la necessària comunicació i explicació dels projectes i dels resultats de la seva activitat.

 • Octubre de 2004 · Memòries

  Memòria Tècnica IMAS 2003

  Òrgans de direcció. Àrea d'influència. Activitat assistencial. Qualitat. Docència. Recerca. Recursos Humans. Compte de resultats. Inversions. Resum per centres.

 • 2003 · Memòries

  Memòria IMAS 2002

  L'IMAS en els seus 20 anys de vida, ha demostrat que és possible una gestió sanitària pública moderna, de qualitat i propera al ciutadà. Aquests són els tres eixos al voltant dels quals giren el nostre compromís i la nostra activitat.

 • 2003 · Memòries

  Memòria Tècnica IMAS 2002

 • 2002 · Memòries

  Memòria Tècnica IMAS 2001

  Òrgans de direcció. Àrea d'influència. Activitat assistencial. Qualitat. Docència. Recerca. Recursos Humans. Compte de resultats. Inversions. Resum per centres.

 • 2002 · Memòries

  Memòria IMAS 2001

  (...), per a una institució sanitària pública com és l'IMAS l'elaboració i presentació d'aquesta memòria és una oportunitat d'adreçar-se a la societat, a les institucions amb què es relaciona (altres centres sanitaris, institucions ciutadanes, professionals i científiques,...) i, per descomptat, als seus professionals.

 • 2001 · Memòries

  Memòria IMAS 2000

  L'IMAS ha definit al llarg de l'any 2000 el Pla assistencial que ha de guiar les activitats i realitzacions en l'horitzó 2003. Els principis d'aquest pla suposen centrar els esforços a atendre de forma cada cop més integral l'àrea d'influència pròpia de l'Hospital del Mar. Els dispositius i els programes d'atenció primària, d'atenció especialitzada d'aguts, de salut mental i d'atenció sociosanitària s'aniran integrant en un concepte únic d'atenció a la població de l'àrea d'influència de Ciutat Vella i Sant Martí.

Compromiso social

 • Compromiso social
Entidad colaboradora

© 2006 - 2021 Parc de Salut Mar · Avíso Legal y Privacidad de datos | Política de Cookies | Accesibilidad