← Altres actes

22 Juny 2015

Jornada "El càncer, una altra visió de la malaltia"

Hi ha sexe després del càncer?

La majoria de les persones intervingudes i tractades per un càncer pregunta pels efectes sobre la seva sexualitat a posteriori, mentre la preocupació central inicial és sobre la quimioteràpia i la possible caiguda del cabell, especialment entre les dones.

La Jornada científica divulgativa “El càncer, una altra visió de la malaltia”, que tindrà lloc el proper dilluns dia 22 de juny a les 16 h en el marc del Centenari de l’Hospital del Mar, posa sobre la taula la preocupació dels malalts per la dimensió sexual de les seves vides. 

Sexe, fins i tot amb més qualitat

La Dra. Gemma Mancebo, ginecòloga i coordinadora de la Unitat Funcional de Tumors Ginecològics de l’Hospital del Mar i que presentarà durant la Jornada la xerrada “Salut sexual i reproductiva durant el procés oncològic”, afirma que “per suposat, hi ha sexe després del càncer i en molts casos fins i tot pot ser millor que abans, tot i que requereix que les pacients enfrontin aquesta qüestió amb claredat i sense tabús. Estar oberts a l’autoconeixement, a superar les pors que la pròpia malaltia genera, a acceptar la pròpia imatge corporal i obrir-se a l’ampli ventall de les pràctiques sexuals fa que la qualitat de la sexualitat no només es recuperi sinó que fins i tot en pugui sortir beneficiada”.

Alhora, la Dra. Mancebo reclama en aquesta Jornada del càncer més atenció a les visites per a aquestes qüestions relacionades amb la sexualitat, que sovint segueixen minimitzant-se o ocultant-se i s’han de tractar de manera ràpida o informal, malgrat el seu impacte sobre la qualitat de vida. Encara que parlar de temes de sexualitat resulta més espontani en la consulta ginecològica, la Dra. Mancebo proposa que aquests temes tinguin un espai en la consulta oncològica i demana una millor formació dels professionals, que han d’estar preparats per abordar de forma directa, però delicada, aquestes qüestions, que preocupen a homes i dones per igual i que afecten tant als malalts com a les parelles.

Supervivència i qualitat de vida

L’evolució dels tractaments i de les tècniques i evidències sobre la cirurgia oncològica han millorat la supervivència dels pacients amb càncer en les darreres dècades, però també han portat com a conseqüència el plantejament de la recuperació de la qualitat de vida posterior, incloent la dimensió sexual dels malalts. Això, unit al fet de què la detecció precoç afegeix malalts cada cop més joves amb càncer, fa que la pràctica professional hagi d’incloure, ara, noves preguntes sobre els efectes secundaris de la cirurgia per garantir la millor recuperació de la sexualitat o el manteniment de la capacitat reproductiva.

Disminució de la libido, sorgiment de pors i falses creences (com l’afectació sobre els propis tumors) o sobre el dolor i d’altres complicacions orgàniques possibles (hemorràgies, disfuncions erèctils) són alguns dels efectes col·laterals de les intervencions quirúrgiques i dels tractaments amb quimioteràpia o radioteràpia que es realitzen posteriorment. Aquests efectes s’afegeixen als canvis naturals de la sexualitat durant la vida i relacionats amb l’edat i a un moment d’estrès que sovint fa més difícil la recuperació.

La preocupació per la recuperació de la dimensió sexual, molt més acceptada actualment gràcies als canvis socials, s’ha incorporat en les explicacions incloses en els documents de consentiment informat i s’ha traduït a la pràctica mèdica en un canvi progressiu en els plantejaments d’abordatge quirúrgic, que poden fer-se menys radicals quan l’evidència científica garanteix que es manté el grau de supervivència (com és el cas dels tumors molt localitzats), basats en la qualitat de vida posterior dels malalts. Així, la teràpia esdevé cada cop més personalitzada i precisa per a tenir en compte les opinions i necessitats del pacient i per a garantir que, a més de viure, es viurà bé.

Una jornada sobre el càncer des d’una visió integral

En el context de la Jornada, el Dr. Joan Albanell, cap del servei d’Oncologia mèdica de l’Hospital del Mar i director del programa de recerca en càncer de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), exposarà les darreres novetats en les línies de recerca sobre el càncer que s’estan desenvolupant a l’IMIM. Així, es destacarà com la implantació de plataformes genòmiques en la pràctica clínica per detectar mutacions està permetent evitar quimioteràpies innecessàries, personalitzar el tractament, evitar resistències i recaigudes. En aquest àmbit, prenen protagonisme tècniques com la biòpsia líquida que, a partir d’una anàlisi de sang, fa una fotografia del moment en què es troba el tumor i les resistències al tractament que genera, per poder triar l’opció terapèutica més adient per a cada pacient.

A la Jornada del dia 22 també es parlarà de com a l’Hospital del Mar hem materialitzat el concepte d’atenció centrada en el malalt, amb les unitats funcionals, estructures organitzatives multidisciplinàries en les quals intervenen tots els professionals que tenen vinculació amb els processos oncològics: cirurgians, infermeres gestores de casos, rehabilitadors, patòlegs, radioterapeutes, oncòlegs, psicòlegs, radiòlegs,etc.

I tot això, amb la participació de la societat civil: pacients que contrastaran la seva experiència durant el seu procés a l’hospital, associacions de pacients que mostraran la importància de la implicació de tothom per obtenir resultats que beneficiïn al pacient, així com el ventall d’iniciatives que ofereixen orientades a millorar el confort i qualitat de vida de les persones amb càncer.

Programa d'activitats

Premsa