El Mar a la xarxa. Parc de Salut Mar. Barcelona

Els Projectes Estrella

Teleoftalmologia per al control de patologia crònica a primària

Circuit de diagnòstic i intervenció precoç en cardiotoxicitat secundària a tractaments a pacients amb limfoma i càncer de mama

Anàlisi de la fragilitat en trasplantament renal. Intervenció terapèutica durant el temps en llista d'espera

Els projectes Estrella, iniciatives per a la millora de la qualitat

La catorzena edició de la convocatòria del Programa de Qualitat del PSMAR, els Projectes Estrella 2018, ja té propostes guanyadores. 3 projectes escollits entre els 22 presentats a la present edició, que té com a objectiu promoure i donar suport a iniciatives de millora de la qualitat que estan portant a terme els diferents col·lectius de professionals de la institució.

El projecte de Teleoftalmologia per al control de patologia crònica a primària, impulsat pel Servei d'Oftalmologia i l'àrea d'Assistència Ambulatòria, amb el SAP Litoral de l'ICS i el departament d'Informàtica, ha estat un dels seleccionats.

La creació d'un circuit de diagnòstic i intervenció precoç en cardiotoxicitat secundària a tractaments de pacients amb limfoma i càncer de mama i el projecte d'anàlisi de la fragilitat en trasplantament renal-intervenció terapèutic durant el temps en llista d'espera, també han estat seleccionats.

El Dr. Xavier Castells, cap del Servei d'Epidemiologia i Avaluació ha destacat que "des del Programa de Qualitat es volen impulsar iniciatives orientades a la millora de la qualitat que sorgeixin des dels diferents col·lectius de professionals. Els Projectes Estrella han estat una iniciativa d'èxit gràcies a la implicació de tots i a la qualitat dels projectes presentats en les 14 convocatòries realitzades. A més de la voluntat d'innovar, es vol impulsar la cultura de l'avaluació, en definitiva conèixer el beneficis de les noves iniciatives". 

Teleoftalmologia per al control de patologia crònica a primària

En aquest projecte s'aposta per les noves tecnologies per atendre els pacients amb patologies oftalmològiques cròniques a distància, a través de l'anomenada clínica virtual. Això vol dir que els pacients continuaran realitzant les exploracions habituals, però, a diferència del model actual, en el qual els resultats els analitza l'especialista de primària que pot derivar el cas als experts del Servei d'Oftalmologia, serà aquest expert qui revisi de forma virtual les proves i decideixi els passos a seguir.

El projecte, liderat per la cap del Servei d'Oftalmologia, la Dra. Ana Martínez Palmer, i pel cap de l'àrea d'Assistència Ambulatòria del PSMAR, el Dr. Èric Sitjas, compta amb la col·laboració del SAP Litoral de l'ICS, del Servei d'Epidemiologia i del departament d'Informàtica. El seu objectiu final és reduir els desplaçaments dels pacients i, a la vegada, acostar al territori l'alta tecnologia. Els seus promotors volen optimitzar l'atenció oftalmològica a l'Àrea Integral de Salut (AIS) Litoral Mar, amb la intenció de reduir a zero les accions sense valor.

Es calcula que la iniciativa pot permetre assolir una disminució del 30% al nombre de visites a l'atenció primària (només l'any 2017 van ser més de 30.000, un increment d'activitat del 40% en sis anys) i que el 90% dels pacients siguin atesos en menys de 45 dies. També es pretén minimitzar les derivacions innecessàries, millorar qualitativament el seguiment de les patologies i garantir l'equitat en l'accés a les prestacions.

El projecte es vol centrar en el seguiment de pacients amb retinopatia diabètica, glaucoma i degeneració macular associada a l'edat.

Circuit de diagnòstic i intervenció precoç en cardiotoxicitat secundària a tractaments a pacients amb limfoma i càncer de mama

Els serveis de Cardiologia, d'Oncologia Mèdica, d'Hematologia i de Radioteràpia han sumat esforços per tirar endavant aquest projecte, un dels tres seleccionats com a Projecte Estrella. Es tracta de la implantació d'un programa d'assistència multidisciplinari ràpid i selectiu de pacients amb limfoma o càncer de mama amb risc de presentar cardiotoxicitat per diversos tractaments (antraciclines, trastuzumab i/o radioteràpia).

Aquestes estratègies de monitoratge dels pacients permeten detectar aquells que presenten un alt risc cardiovascular abans del tractament, que són derivats a la Unitat de Cardio-oncologia. Així es vol evitar haver de suspendre o retardar els tractaments oncològics o hematològics, a través d'una estreta col·laboració entre els professionals dels diferents serveis.

És ben sabut que alguns dels tractaments per combatre aquestes patologies poden provocar problemes cardíacs. De fet, el nombre de pacients que se'n poden veure afectats ha crescut a causa de l'increment de les taxes de supervivència. En el cas de les antraciclines, els  efectes secundaris tenen una incidència entre el 3 i el 48%, i en el del trastuzumab, d'entre l'1,7 i el 20,1%. La cardiotoxicitat per radioteràpia apareix entre 1 i 10 anys després de la finalització del tractament i provoca diversos problemes, en funció de la zona irradiada.

El projecte el lideren la Dra. Laia Belarte, del Servei de Cardiologia, i la Dra. Tamara Martos, del d'Oncologia Mèdica.

Anàlisi de la fragilitat en trasplantament renal. Intervenció terapèutica durant el temps en llista d’espera

És possible millorar l'estat dels pacients pendents d'un trasplantament renal i fer-ho té un efecte significatiu sobre la seva recuperació després de la cirurgia? Esbrinar-ho és l'objectiu del tercer dels projectes més ben valorats entre els presentats a l'última edició dels Projectes Estrella. Una iniciativa coordinada per la infermera responsable de la Unitat de Suport a la Recerca, Servei de Nefrologia, Ana Faura Vendrell, i per la Dra. María José Pérez Sáez, metgessa adjunta del mateix servei.

Per aconseguir-ho ha calgut posar en marxa un equip multidisciplinari de professionals que, a banda del Servei de Nefrologia, incorpora personal del Servei de Geriatria, del de Rehabilitació, de Medicina Interna, d'Urologia, d'Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor i del d'Endocrinologia. Aquest equip ha d'analitzar el grau de fragilitat dels pacients en llista d'espera per al trasplantament, així com la possibilitat de posar en marxa un pla d'actuació específic per reduir els riscs i les complicacions que tenen aquestes persones.

El projecte parteix del fet que el 30% dels pacients amb malaltia renal en llista d'espera per al trasplantament presenten algun grau de fragilitat. Aquestes persones tenen un grau més elevat de complicacions a la ferida quirúrgica després de la intervenció, una taxa de reingressos més alta en els 3 mesos posteriors i un percentatge de mortalitat més alt (del 17% davant l'1%). Per millorar aquestes xifres s'avaluaran els efectes d'un pla d'activitats específic per millorar el seu estat, amb el qual es vol assolir una reducció del 30% en els ingressos hospitalaris.

Altres articles

La dona, la ciència i el Mar

Treballant per la visualització del talent femení #Som8deMarç

La protagonista: Carmen Altaba

L’experiència d’una professional sanitària com a pacient

“Encara avui m’impressiona que el mar té un color cada dia diferent”, Dra. Olga Vázquez

Protagonistes: Olga Vázquez, Ramón Pujol, Marta Crespo, Jorge Armentia i Antoni Martínez Roig, guardonats amb els Premis a l'Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Una UCI amb H d’humanitzar

Sortir de l’UCI per veure el mar

L'Hospital del Mar inicia la segona fase de la seva ampliació

Pacients i familiars han participat, per mitjà d'un procés de co-creació, incorporant la seva visió en la definició dels nous espais

Els protagonistes: Rosa Balaguer i Gerard Garriga

La Rosa ha estat 40 anys treballant al PSMAR i des del 19 de juny gaudeix de la jubilació, mentre que el Gerard, fa uns dies, va iniciar la seva etapa professional com a infermer al Bloc quirúrgic

Els protagonistes: Esther Ruz i Álex Morera

Resident d’últim any d’Urologia i resident de primer any de Cirurgia General, respectivament.

La protagonista: Elisabeth Lafuente

Premi Jove Talent en Atenció Hospitalària de la Societat Catalano-Balear d’Infermeria

El protagonista:

Jordi Martínez Roldán

Director d'Innovació i Transformació Digital