Us news

14 de novembre de 2020

Apliquen un model d’atenció integral per evitar el deteriorament dels pacients d’edat avançada amb COVID-19. Gabriel Vallecillo, Marta Anguera. L'Informatiu. TVE

Enllaços relacionats

Social commitment

  • Social commitment

© 2006 - 2021 Parc de Salut Mar · Legal notice and Privacy Police | Cookie Policy | Accessibility