Visitar-se a l'Hospital

Consultes Externes

Al servei de consultes externes s'hi pot accedir

 • Enviat pel metge de capçalera o especialista: Per a una primera visita, el seu metge derivarà al nostre centre mitjançant un volant. Aquesta sol·licitud arriba directament a l'Hospital i vostè rebrà la notificació del dia i hora de la visita per correu.
 • Citat des del Servei d'Urgències: Després d'una atenció urgent, i si el metge ho considera necessari, el Servei d'Admissions d'Urgències li concertarà dia i hora de visita a Consultes Externes.
 • Citat per l'Àrea d'Hospitalització: En el moment de l'alta hospitalària, li concertaran una propera visita a Consultes Externes, per tal de fer seguiment del seu procés.
   

SEMPRE QUE L'AFORAMENT DE LES SALES D'ESPERA HO PERMETI I A CRITERI DE LA SUPERVISIÓ DE CADA SERVEI:

 • TOTS els pacients podran entrar amb 1 acompanyant/familiar
 • No caldrà prendre Tª, però si des de control d'accés se li realitzarà la següent pregunta de screening: Ha tingut febre i/o tos la última setmana?
 • En cas que la persona presenti algun d'aquests símptomes o qualsevol altre suggestius de patologia respiratòria no se li permetrà l'entrada i se li recomanarà trucar al 061 o al seu CAP.
 • Han d'accedir al centre 10 minuts abans de la cita programada. En cas d'arribar abans, hauran de romandre fora del recinte assistencial.
 • En aquest cas s'han de recordar les mesures generals de respectar les distàncies de seguretat.

Àrea Quirúrgica

SEMPRE QUE L'AFORAMENT DE LES UNITATS HO PERMETI I A CRITERI DE LA SUPERVISIÓ DE CADA SERVEI:

 • En el moment de l'ingrés i de l'alta 1 familiar/acompanyant podrà pujar a la unitat corresponent per ajudar al pacient a acomodar-se i a guardar les seves pertinences.
 • El personal de "control d'accés" i, en el seu defecte, el personal de recepció, supervisarà l'arribada del pacient programat quirúrgic. La franja horària serà de 6.30 h del matí a 20 h.
 • Es revisarà que porten posada la mascareta quirúrgica, i se'ls hi demanarà que es rentin les mans amb la solució hidroalcohòlica abans de l'entrada al centre hospitalari.
 • Un cop fetes les comprovacions necessàries familiar/acompanyant i pacient aniran a la unitat que correspongui.
 • L'acompanyant/familiar romandrà amb el pacient fins que l'equip assistencial ho decideixi per tal d'ajudar-lo a l'ingrés o en el cas dels pacients que han de ser operats en la preparació prèvia a la intervenció.

En el cas d'intervenció quirúrgica a l’Hospital del Mar

Estada a l'àrea de reanimació

 • URPA: no es permetrà cap tipus de visita.
 • REANIMACIÓ: cada pacient podrà rebre la visita de 2 acompanyants diferents, però en torns NO SIMULTANIS en horaris:
  • De 13.00 a 14.15 h
  • De 17.00 a 18.00 h

En el cas d'intervenció quirúrgica a l’Hospital de l’Esperança

 • Un familiar podrà visitar a un pacient post-quirúrgic hospitalitzat, de 13 a 19 h, 1 hora després de la recepció del missatge de la sortida de l'àrea quirúrgica, durant 30 minuts.
 • Els pacients ingressats pendents d'intervenció, una vegada realitzada la PCR, no podran rebre visites fins després de la intervenció.

Trasllat a la Unitat d'Hospitalització

S'aplicarà circuït establert a la guia interna de visites per a pacients ingressats.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2021 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat