Visitar-se a l'Hospital

Consultes Externes

Al servei de consultes externes s'hi pot accedir

 • Enviat pel metge de capçalera o especialista: Per a una primera visita, el seu metge derivarà al nostre centre mitjançant un volant. Aquesta sol·licitud arriba directament a l'Hospital i vostè rebrà la notificació del dia i hora de la visita per correu.
 • Citat des del Servei d'Urgències: Després d'una atenció urgent, i si el metge ho considera necessari, el Servei d'Admissions d'Urgències li concertarà dia i hora de visita a Consultes Externes.
 • Citat per l'Àrea d'Hospitalització: En el moment de l'alta hospitalària, li concertaran una propera visita a Consultes Externes, per tal de fer seguiment del seu procés.

A causa de l'evolució de la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 i a l'elevada transmissió comunitària i d'acord amb les recomanacions de la comissió assistencial Covid-19, la direcció del PSMAR ha pres la decisió de restringir totalment l'accés de familiars i acompanyants als centres sanitaris de la nostra institució, exceptuant només en els següents casos i segons criteri de tot l'equip assistencial:

 • Pacients pediàtrics/ques, podran assistir amb 1 acompanyant.

 • Part i / o puerperi

 • Persones amb situacions especials (dependència i discapacitat)

 • En el cas de procés de final de vida

Ningú pot entrar acompanyat. Els acompanyants s'hauran d'esperar a fora.

Àrea Quirúrgica

 • Ningú pot entrar acompanyat. Exceptuant només en els següents casos i segons criteri de tot l'equip assistencial:
  • Pacients pediàtrics/ques, podran assistir amb 1 acompanyant.
  • Part i / o puerperi
  • Persones amb situacions especials (dependència i discapacitat)
  • En el cas de procés de final de vida
 • El personal de "control d'accés" i, en el seu defecte, el personal de recepció, supervisarà l'arribada del pacient programat quirúrgic. La franja horària serà de 6.30 h del matí a 20 h.
 • Es revisarà que porten posada la mascareta quirúrgica, i se'ls hi demanarà que es rentin les mans amb la solució hidroalcohòlica abans de l'entrada al centre hospitalari.
 • Un cop fetes les comprovacions necessàries el pacient anirà a la unitat que correspongui.
 • La informació mèdica i/o assistencial per evolució o per alta de pacients a familiars, es farà de forma telefònica.

  Recordem que segueix habilitat el call center, per donar més informació a les famílies, al telèfon 93.248.35.66

En el cas d'intervenció quirúrgica a l’Hospital del Mar

 • Ningú pot entrar acompanyat. Exceptuant només en els següents casos i segons criteri de tot l'equip assistencial:
  • Pacients pediàtrics/ques, podran assistir amb 1 acompanyant.
  • Part i / o puerperi
  • Persones amb situacions especials (dependència i discapacitat)
  • En el cas de procés de final de vida

Estada a l'àrea de reanimació 

 • URPA: no es permetrà cap tipus de visita.
 • REANIMACIÓ:no es permetrà cap tipus de visita.
 • La informació mèdica i/o assistencial per evolució o per alta de pacients a familiars, es farà de forma telefònica.

  Recordem que segueix habilitat el call center, per donar més informació a les famílies, al telèfon 93.248.35.66

En el cas d'intervenció quirúrgica a l’Hospital de l’Esperança

 • Ningú pot entrar acompanyat. Exceptuant només en els següents casos i segons criteri de tot l'equip assistencial:
  • Pacients pediàtrics/ques, podran assistir amb 1 acompanyant.
  • Part i / o puerperi
  • Persones amb situacions especials (dependència i discapacitat)
  • En el cas de procés de final de vida
 • No es permetrà cap tipus de visita.
 • Els pacients ingressats pendents d'intervenció, una vegada realitzada la PCR, no podran rebre visites.
 • La informació mèdica i/o assistencial per evolució o per alta de pacients a familiars, es farà de forma telefònica.

  Recordem que segueix habilitat el call center, per donar més informació a les famílies, al telèfon 93.248.35.66

Trasllat a la Unitat d'Hospitalització

S'aplicarà circuït establert a la guia interna de visites per a pacients ingressats.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2022 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat