Unitat de Cirurgia Reconstructiva de la Uretra

L'estenosi uretral és una patologia freqüent a la pràctica diària de l'uròleg i es refereix a la disminució de calibre uretral que té com a conseqüència símptomes urinaris predominantment obstructius, infeccions d'orina o la retenció urinària. Es tracta d'una patologia amb múltiples causes i amb un tractament en molts casos complexe.

Existeixen diverses opcions per al maneig i tractament de l'estenosi uretral, des de l'abordatge endoscòpic (dilatació uretral o uretrotomia interna) a la cirurgia reconstructiva, i en casos seleccionats, el meat perineal, essent d'elecció una tècnica o altra en funció de cada cas i condicions del pacient.

En els casos en que optem per la cirurgia reconstructiva disposem de diverses tècniques quirúrgiques, com la resecció i anastomosi primària o les tècniques d'ampliació o substitució mitjançant l'ús d'empelts (mucosa oral, pell prepucial, ...) i/o penjolls (pell escrotal, prepuci, ...), realitzant-se el procediment en un o més temps quirúrgics.

En el nostre centre entre les diferents tècniques quirúrgiques utilitzades destaca la reconstrucció mitjançant penjoll escrotal segons la tècnica descrita per Gil-Vernet. Aquesta tècnica permet la reconstrucció de segment uretrals de gran longitud, amb bons resultats a curt i llarg termini.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat