Unitat Funcional de Càncer Urològic

Al Parc de Salut Mar, la patologia oncològica urològica té una incidència anual  del 17,4% del total de tumors diagnosticats, essent la primera en freqüència. Al servei d'Urologia disposem d'una unitat funcional, integrada per uròlegs especialitzats en malaltia oncològica específica per a cada patologia. Així, hi ha les unitats de càncer de bufeta, de ronyó i de pròstata. Un cop per setmana  es realitza el comitè multidisciplinar, integrat tanmateix per oncòlegs mèdics, radioterapeutes, radiòlegs i patòlegs, on es discuteixen els casos de major complexitat.

Aquesta unitat té vincles amb els centres d'atenció primària, disposant del "circuit de diagnòstic ràpid" que garanteix una atenció preferent i sense demores a tots aquells casos de sospita de neoplàsia urològica. Aquest organigrama inclou visites clíniques, proves d'imatge i biòpsies diagnòstiques dins un plaç inferior als 30-45 dies, depenent de la patologia. Disposem d'infermeria clínica especialitzada i de gestor de casos clínics.

Els casos que requereixen d'intervenció quirúrgica també s'atenen de manera especialitzada, disposant d'equips quirúrgics especialitzats per a cada tipus de malaltia, per tal d'assolir els millors resultats possibles. Aquesta unitat té una dilatada experiència en l'abordatge quirúrgic mínimament invasiu per via laparoscòpica, amb innovacions pioneres dins el camp de la cirurgia laparoscòpica per al càncer de bufeta i en la tècnica del gangli sentinella per al càncer de pròstata.

Dins l'àmbit de la recerca, la unitat funcional de càncer urològic disposa d'una unitat d'assajos clínics amb varis estudis tant en càncer de bufeta com en càncer de pròstata, està integrada al grup de recerca en càncer urològic de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i manté l'activitat científica.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat