Justificació de la Unitat del Sòl Pelvià

L’impacte econòmic d’aquestes patologies és difícil de quantificar però és coneix per exemple que la despesa en absorbents per tractament d’incontinència a Espanya va representar segons dades oficials l'any 1996 el 3,2 per cent del total de la prestació farmacèutica, percentatge que manté estable fins l'actualitat. En termes absolut, el 1997 el Sistema Nacional de Salut va gastar en absorbents 150 milions d'euros, quantitat que en el 2001 va arribar als 210 milions d'euros. Segons els experts, per a incidir en el infradiagnòstic d’aquestes patologies cal actuar sobre el coneixement de les malalties per part de la població i sobre la formació dels professionals sanitaris.

Creiem que els avantatges de la creació d’una Unitat Funcional del Sòl Pelvià són nombroses doncs permetrà: aconseguir una atenció integral del pacient amb criteris homogenis i protocol·litzats, i que si no interaccionen poden provocar mes efectes adversos que beneficis; que es simplifiqui el procés assistencial, que millori la qualitat del servei prestat i finalment s’aconseguirà augmentar la satisfacció del malat i també del professional. Per altra banda pensem que es podria aconseguir millorar el treball i la interacció amb les Àrees Bàsiques de Salut, i promoure el coneixement d’aquestes malalties i augmentar la seva detecció, correcte diagnòstic i tractament.

La creació d’una Unitat Funcional del Sòl Pelvià aporta a la realitat actual la coordinació de les accions sanitàries encaminades a millorar la prevenció, tractament i seguiment de la patologia descrita. Per tal de millorar la vessant assistencial, docent i de recerca, mitjançant la gestió clínica, el treball multidisciplinari, la corresponsabilitat de tots els professionals que formem la Unitat, aquest projecte ha de basar-se en una relació estreta i cooperativa entre els clínics de les diferents disciplines implicades en l’atenció d’aquestes patologies. Aquest és precisament el nostre objectiu principal.

En el nostre país existeixen pocs hospitals que tractin la patologia del sòl pelvià d’una forma global i multidisciplinar. El fet de consolidar aquest grup clínic i de recerca serà un projecte capdavanter en el nostre medi i que esperem serà també un referent per altres centres nacionals i potser internacionals.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat