Quan començar la rehabilitació?

La rehabilitació ha de començar tan aviat com s'hagi establert el diagnòstic i assegurat el control de l'estat vital.

Hi ha una evidència alta de què es milloren molt els resultats, la discapacitat i la qualitat de vida del malalt si s'inicia precoçment la rehabilitació. Per tant, les necessitats de rehabilitació de cada pacient han d'avaluar-se en les primeres 24-48 hores de l'ictus.

Al PSMAR, quan un pacient ingressa amb un diagnòstic d'ictus és visitat per metge rehabilitador sistemàticament en aquest interval de temps, amb l'objectiu d'avaluar precoçment les necessitats de rehabilitació.