El procés de rehabilitació

La Rehabilitació (RHB) és un procés, limitat en el temps i orientat per objectius, dirigit a permetre que persones discapacitades aconsegueixin un nivell funcional mental, físic i social òptim, proporcionant-los les eines per canviar la seva pròpia vida.

La RHB del pacient amb ictus té com a objectiu fonamental tractar la discapacitat per aconseguir la màxima capacitat funcional possible en cada cas, facilitar la independència i la reintegració a l'entorn familiar, social i laboral. La RHB d'un pacient amb ictus és un procés continuat on la planificació d'objectius ha d'estar coordinada al llarg de les diferents fases i àmbits d'atenció, evitant fragmentar el programa rehabilitador, tractar els pacients en àmbits no adequats o reiniciar tractaments innecessaris.

L'equip de RHB necessari per atendre pacients amb seqüeles d'ictus està format per un equip multidisciplinari (fisioterapeuta, infermera, terapeuta ocupacional, neuropsicòleg, treballador social i logopeda) que treballen coordinats per un metge especialista en rehabilitació per aconseguir els objectius prèviament definits.