Com i quan continuar

El programa rehabilitador ha d'estar coordinat des del seu inici, a la fase aguda de la malaltia, fins a l'alta de rehabilitació i ha de ser considerat com un "contínuum", sigui quin sigui l'àmbit on es troba el pacient, evitant interrupcions del tractament i assegurant la planificació dels objectius.

La rehabilitació és un procés continuat on la planificació dels objectius ha d'estar coordinada al llarg de les diferents etapes i àmbits d'atenció, evitant fragmentar el programa rehabilitador, així com, evitant tractar els pacients en àmbits no adequats o que reiniciïn tractaments innecessaris.