Cartera de serveis

 • Valoració neurològica
  • Prescripció del tractament farmacològic.
  • Exploració neurològica.
  • Valoració dels signes i símptomes: debilitat, atròfia muscular i to muscular.
 • Valoració rehabilitació
  • Valoració funcional: autonomia per a les activitats de la vida diària, de la capacitat de marxa, de la deglució i de la parla.
  • Prescripció Exercici Físic (general, deglució, respiratori, fatiga, prevenció de retraccions, etc.).
  • Prescripció d’aparells ortopèdics (ortesis, cadires de rodes, etc).
 • Valoració hospitalària teràpia ocupacional
  • Detectar necessitats de l’afectat/da relacionades amb les activitats de la vida diària. 
  • Resoldre necessitats detectades in situ, sempre que sigui possible. 
  • Recollir demandes de les famílies i derivar a professionals referents de la fundació Miquel Valls o equip mèdic. 
  • Planificar visites a domicili, si s’escau, als afectats col·laboradors de la Fundació Miquel Valls. 
  • Provar dispositius ortopèdics disponibles a l’hospital i presa de mesures. Assessorament de productes ortoprotèsics.
  • Derivació a UTAC dels pacients que són susceptibles del seu servei (comunicació alternativa).
  • Assessorament a familiars/cuidadors.
 • Valoració respiratòria
  • Avaluació funcional: a través de diferents exploracions complementàries avaluar periódicament la funció dels músculs respiratoris.
  • Valoració individualitzada del tipus de ventilador, així com el mode ventilatori i la forma d’accés a la via aèria.
  • Assistència pel maneig de secrecions bronquials.
 • Valoració nutricional
  • Avaluació periòdica de l’estat nutricional.
  • Detecció de causes de desnutrició i deshidratació
 • Atenció hospitalària psicologia
  • Establiment del vincle.
  • Contenció emocional.
  • Valorar inici de seguiment a domicili.
  • Atendre la demanda i necessitats dels pacients/familiars. Intervenció centrada en el pacient (model humanista existencial).
  • Valorar situació actual i intervenir.
  • Valorar necessitat d’oferir rebre suport emocional domiciliari.
 • Valoració hospitalària treball social
  • Oferir espais de contenció, reforç positiu i/o empoderament.
  • Detectar necessitats, situacions de vulnerabilitat, negligències, risc, etc.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat